Dienstbaar onder vuur

Religieuzen en de Tweede Wereldoorlog

Joep van Gennip

Dienstbaar onder vuur

ingenaaid: € 22.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-90-8704-617-0, geïllustreerd, 224 blz., December 2016
Formaat: 24.0 (h) x 16.0 (b) x 2.0 (d) cm. Gewicht: 350 gram.

redactie: Chris Dols; Joep van Gennip; Lennert Savenije

trefwoorden: kerkgeschiedenis religiegeschiedenis Tweede Wereldoorlog religieuzen kloosterleven katholieke geschiedenis verzet Duitse Bezetting inkwartiering ...

beschrijving

Het aan regels gebonden bestaan van Nederlandse mannelijke en vrouwelijke religieuzen raakte in de Tweede Wereldoorlog in menig opzicht verstoord. Desondanks is hun oorlogsbeleving en geschiedenis vooralsnog weinig gethematiseerd in zowel de geschiedschrijving van orden en congregaties zelf als die van de Tweede Wereldoorlog. Deze bundeling van artikelen beoogt hierin verandering te brengen. Religieuzen zagen zichzelf geconfronteerd met een oorlogs- en bezettingssituatie die tot in hun kloosters en missieposten doordrong. Ze kregen te maken met bombardementen, confiscatie van eigendommen door de Duitse bezetter, inkwartiering van soldaten, en tekorten aan levensmiddelen. Tegelijkertijd waren ze zowel binnen als buiten de kloostermuren actief in het geven van hulp aan oorlogsslachtoffers, droegen ze bij aan verschillende vormen van verzet, speelden ze al dan niet noodgedwongen een rol in interneringskampen en bezochten ze als legeraalmoezenier slagvelden. Door zowel de voor- als naoorlogse periode in de analyse te betrekken en aandacht te schenken aan ontwikkelingen binnen en buiten de Nederlandse landsgrenzen, wil deze bundel bijdragen aan een genuanceerd en veelkleurig beeld van de geschiedenis van religieuzen en de Tweede Wereldoorlog.

Inkijkexemplaar:

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.