de boeken van S. Groenveld:


Contact met deze auteur

Van S. Groenveld verscheen bij BoekenRoute:

“Facetten van de Tachtigjarige Oorlog”
gebonden: € 35,00
In dit boek artikelen van S. Groenveld over politieke en bestuurlijke, sociale...

 

“Unie - Bestand - Vrede”
ingenaaid: € 19,00
In de tijd waarin de staat van de Zeven Verenigde Provinciën ontstond waren...

 

“Constantijn Huygens op dienstreis”
gebonden: € 19,00
Van Constantijn Huygens (Nederlands dichter, schrijver en musicus, 1596-1687)...

 

“Wezen en boefjes”
ingenaaid: € 39,00
Zelden speelden ze een hoofdrol in de geschiedenis, de mensen waar dit boek...

 

“Huisgenoten des geloofs”
ingenaaid: € 14,00
Op 4 juni 1750 besloot het college van 'diakonen' van de doopsgezinde gemeente...

 

“Evidente factien in den staet”
ingenaaid: € 14,00
Simon Groenveld beschrijft de gewestelijke factievorming in Holland op een...