de boeken van Angel:

Angel is een vrouw die als spiritueel coach - counsellor mensen helpt bij het verkrijgen van inzicht in zichzelf en hun problematiek. Zij begeleidt hen, als zij dat wensen, verder in hun bewustwordings-processen. Zij is mede-oprichtster van de stichting de Nieuwe Tijd en het Centrum de Nieuwe Tijd.

Zij zet zich als één van de boodschappers van de Nieuwe Tijd in om zoveel mogelijk mensen te bereiken met haar boodschap. Ze schrijft geïnspireerd haar boeken over alles wat met de Nieuwe Tijd te maken heeft en zal steeds als de tijd er rijp voor is de mensen van nieuwe informatie voorzien via haar boeken, deze website en haar lezingen. Verder schrijft zij artikelen en columns voor tijdschriften. Ook geeft zij workshops voor zelfgenezing.

Ze wil de bewustwordingsprocessen bij iedereen, die daar voor open staat, op gang brengen om daarmee tot de noodzakelijke veranderingen in de wereld te komen. Nieuwe inzichten over hoe het leven werkelijk in elkaar steekt en de werking van de geestelijke wetten vormen de hoofdthema’s, waarbij de liefde weer de boventoon zal gaan voeren en als leidraad zal dienen.

Zij ziet het als ieders eigen verantwoordelijkheid al of niet in deze visie mee te gaan en zij respecteert de vrije wil van de mens om je eigen keuzes te maken. Zij is louter de boodschapper, niets meer en niets minder. Het is haar bijdrage aan de vorming van een betere, leefbaardere wereld die door de verandering in bewustzijn van de mensen tot stand gebracht zal gaan worden.

Contact met deze auteur

Van Angel verscheen bij BoekenRoute:

“Children of the New Earth”
paperback/ gebrocheerd: € 21,95
The earth is abundantly in movement. A special, captivation time has come....

 

“Houd het maar voor mogelijk !”
paperback/ gebrocheerd: € 21,95
“Houd het maar voor mogelijk” voert je mee in de wereld van andere bewustzijnsvormen...

 

“Illness as a challenge”
paperback/ gebrocheerd: € 20,95
At last, an answer to all your questions! Why do you get sick? Who are you,...

 

“De Nieuwe Tijd”
paperback/ gebrocheerd: € 17,95
11 september 2001: Aanslagen in Amerika. In één klap is de wereld wakker geschud...

 

“Kiezen voor de Nieuwe Tijd”
ingenaaid: € 18,95
Het is zover! De Nieuwe Tijd is ook voor jou aangebroken. Het besef gaat doordringen,...

 

“Werkboek van de Nieuwe Tijd”
paperback/ gebrocheerd: € 18,95
Je kunt nu aan de slag! In de reeds verschenen succesvolle boeken "de Nieuwe...

 

“Anders ziek in de Nieuwe Tijd”
paperback/ gebrocheerd: € 20,95
Eindelijk antwoord op al je vragen! Waarom word je ziek? Wie ben je eigenlijk?...

 

“Kinderen van deze Nieuwe Tijd”
paperback/ gebrocheerd: € 21,95
De aarde is volop in beweging. Een bijzondere, boeiende tijd is aangebroken!...

 

 

Angel