de boeken van Frederick Feikema Manfred:

Frederick Feikema Manfred is yn 1912 geboaren as Frederick Feikema en wie de pakesizzer fan de Fryske lânferhuzer Feike Feikema V út Tsjom. Hy hat mear as 35 boeken skreaun, en hat neffens eigen sizzen ferskillende kearen nomineard west foar de Nobelpriis … mar dy noait krigen. Wol is hij yn syn eigen streek noch altyd in begryp.
Contact met deze auteur

Van Frederick Feikema Manfred verscheen bij BoekenRoute:

“De griene ierde”
paperback/ gebrocheerd: € 41,50; e-Boek (ePub): € 17,50
Free stie op it punt de melkamers te heljen fan it droechrak bij de hikke,...

 

 

Frederick Feikema Manfred