de boeken van Nelly Slits:

Na veertien jaar op het bedrijf van haar ouders werkzaam te zijn geweest, besloot Nelly Slits om in 1968 een opleiding te gaan volgen in de Kraamzorg. Na het voltooien van deze opleiding werkte zij vijf jaar als kraamverzorgster bij een Kraamcentrum dat onderdeel was van het Wit-Gele Kruis in Eindhoven. Dat hield in dat ze assisteerde bij bevallingen in de thuissituatie en aansluitend de overige negen dagen van het kraambed de volledige zorg had voor moeder en kind en de overige gezinsleden. Ook wijkzorg (alleen ‘s morgens en ‘s middags kraamvrouwen en baby’s verzorgen hoorde bij dit beroep. Vervolgens werkte ze een paar jaar als kraamverzorgende in een regionaal ziekenhuis op de afdeling Verloskunde en Obstetrie.
In 1975 startte zij met de vijfjarige opleiding Sociale Academie in Den Bosch en was daarna werkzaam als maatschappelijk werkende in het ziekenhuis. De afdelingen Verloskunde en Kinderafdeling behoorde o.a. tot haar aandachtsgebieden. Zij bleef dit werk doen tot ze met de VUT ging.
Contact met deze auteur

Van Nelly Slits verscheen bij BoekenRoute:

“Bevallen? Natuurlijk!”
paperback/ gebrocheerd: € 17,50
In dit boek vertelt Nelly Slits over haar eigen ervaringen in de kraamzorg...

 

 

Nelly Slits