de boeken van Hilda Talsma:

Hilda Talsma is jierren lyn begûn te skriuwen en hat ferskate kursussen dien. Mar de opfieding fan fjouwer bern mei de dêrby hearende húshâlding hie de prioriteit.
No’t de bern grutter wurde en de tiid rûmer, hat se har skriuwen fierder untwikkele. Skriuwe fynt se it moaiste dat der is en se kin har der hielendal yn ferlieze.
Yn har boeken stiet de minsk en de leafde yn al syn foarmen sintraal. Har motto is: Je binne wa’t je binne, net om wat je hawwe as wat je kinne. Elts minsk is wichtich en de dingen binne faak oars as dat je tinke.
Yn 2011 ferskynde har earste roman De twadde hûd.
Contact met deze auteur

Van Hilda Talsma verscheen bij BoekenRoute:

“Lockdownleafde”
paperback/ gebrocheerd: € 9,95
Panhuys is de populêrste klup fan Ljouwert. Dat komt foaral troch eigener en...

 

“De Onnie's en it hynstebal”
paperback/ gebrocheerd: € 19,50; e-Boek (ePub): € 7,50
It libben fan Connie en Bonnie Kamstra stiet op 'e kop troch in ûnferwacht...

 

“Slangen ûnder it bêd”
paperback/ gebrocheerd: € 16,95; e-Boek (ePub): € 6,50
Marte en Rienk geane mei de klasse nei Amsterdam. As Marte op in jûn by in...

 

“Wyn fan de winners”
paperback/ gebrocheerd: € 18,95; e-Boek (ePub): € 7,50
Wyn fan de winners is it tredde en lêste diel fan de Wyntrilogy. De famylje...

 

“Wyn fan de wierheid”
paperback/ gebrocheerd: € 18,95; e-Boek (ePub): € 7,50
'Wyn fan de wierheid' is it ferfolch fan de bestseller 'Wyn fan feroaring'....

 

“Frisum Trilogy”
paperback/ gebrocheerd: € 21,00; e-Boek (ePub): € 7,50
Yn dizze trilogy binne de trije boeken fan Hilda Talsma oer it doarp Frisum...

 

“Wyn fan feroaring”
paperback/ gebrocheerd: € 18,95; e-Boek (ePub): € 7,50
Johanna Kamstra is in jonge húsdokter dy 't sa op it each it perfekte libben...

 

“Brekber”
paperback/ gebrocheerd: € 19,50; e-Boek (ePub): € 8,50
Sinne kin better mei hynders as mei minsken. Dy begrypt se teminsten en sy...

 

“It geloksbern”
paperback/ gebrocheerd: € 18,95; e-Boek (ePub): € 8,50
As Betty nei in skoft yn it sikehûs wer thúskomt, wol se earst neat fan Evert...

 

“Flammen”
paperback/ gebrocheerd: € 18,95
Elske is drok dwaande mei de tariedings foar har houlik mei Ronny. Yn in opstiging...

 

“De twadde hûd”
paperback/ gebrocheerd: € 17,50
Elske hat in opstannige dochter, in man dy ’t nei in ûngeluk de moed opjûn...

 

 

Hilda Talsma