de boeken van Bart de Cort:

Bart de Cort (1957) voltooide in 1983 de opleiding tot regisseur en scenarioschrijver aan de Nederlandse Film- en Televisieacademie te Amsterdam. Zijn interesse voor geschiedenis, in het bijzonder die van het interbellum, kwam tot uiting in enkele films en boeken. Zo publiceerde hij in 1990 over de Duits-joodse emigrant Erich Kuttner Was ich will, soll Tat werden! Erich Kuttner 1887-1942. Ein Leben für Freiheit und Recht (Berlijn: Edition Hentrich Verlag) en in 1998 over de OSP-verzetsgroep De groep Gerretsen. Kroniek van een verzetsgroep 1940-1945 (Den Haag: Sdu Uitgevers). In 1995 maakte hij in opdracht van het Institut für Stadtgeschichte te Gelsenkirchen een videofilm over een emigrantenechtpaar, ‘Denk, ich fiel als Kämpfer irgendwo draussen.’ Leben und Arbeit von Alfred und Margarete Zingler. Twee jaar na deze film over slachtoffers, die op de Internationale Bauaustellung te Oberhausen een tweede prijs won, volgende in opdracht van dezelfde opdrachtgever een film over een dader: Alfred Meyer. Eine nationalsozialistische Karriere.
Sinds 1990 is De Cort werkzaam op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam. In zijn vrije tijd onderhoudt hij databases van Duitse emigranten en OSP-leden. Hij doet vooronderzoek voor twee publicaties: een over de uitzetting van vier jonge Duitse emigranten door de burgemeester van Laren (NH) in februari 1934, en een over de sterk verzuilde hulporganisaties voor Duitse emigranten in de jaren dertig van de vorige eeuw.

Contact met deze auteur

Van Bart de Cort verscheen bij BoekenRoute:

“Solidariteit in anonimiteit”
ingenaaid: € 21,00
Wat is de overeenkomst tussen de schrijver Sal Santen, de uitgever Geert van...