de boeken van Gerdie Verheijden Msa:

Koen heeft veel pech, maar ook veel geluk. Hij is grappig, weet heel goed wat hij kan, doet ook wat hij kan en weet hiervan zijn omgeving te overtuigen. Koen heeft adhd. Hij is een jongen in wie veel ouders hun kind zullen herkennen. Een kind laat soms iets anders zien dan wat het van binnen beleeft. Het is de kunst van de begeleider om datgene uit een kind naar boven te halen waarvan het zelf denkt dat het maar heel gewoon is, maar waarvan de omgeving soms geen vermoeden heeft. Als een kind zich begrepen voelt en de ruimte krijgt om de eigen talenten te ontdekken, zal hij zich kunnen ontwikkelen tot wie hij werkelijk is.

‘Koen’ is een poging om begeleiders, studenten, leerkrachten, docenten en ouders inzage te geven in de belevingswereld van een kind met adhd. Het zou kunnen bijdragen aan een beter beeld van deze kinderen.

Dit boek was voor Gerdie Verheijden in eerste instantie een uitlaadklep om de dingen die zij zag bij haar eigen zoon, en zich herinnerde van het kind in haarzelf, te kunnen begrijpen en te plaatsen. Door zich te verplaatsen in Koen, kon zij de scherpe kantjes van ervaringen bijschaven en relativeren, om vooral ook de humor van de afzonderlijke gebeurtenissen in te kunnen zien.

Met dit boek wil Gerdie Verheijden haar ervaringen delen met andere ouders en een hart onder de riem steken bij alle kinderen en volwassenen met adhd. 'We zouden ons moeten realiseren dat adhd altijd heeft bestaan, maar de laatste jaren pas een naam heeft gekregen. Generaties lang hebben kinderen met adhd een stempel gekregen als druk en chaotisch, maar ook creatief, grappig, nauwkeurig, vindingrijk en sociaal. Een tekort van een stofje in de hersenen zou de oorzaak zijn van een verminderd functioneren ervan. Hierdoor zouden zij niet in staat zijn om in de vaart der volkeren mee te gaan,' aldus Gerdie Verheijden in het Woord vooraf bij dit boek.

De verhaaltjes van Koen zijn samengesteld uit ervaringen van de zoon van Gerdie en de belevenissen uit haar eigen kindertijd. Het was geen moeite om te begrijpen wat zij zag en ook al kan je niet in het hoofd van een ander kijken, haar eigen herinneringen hielpen bij het kunnen plaatsen van de gevoelens die bepaalde gebeurtenissen konden oproepen bij Koen, bij het kind in haar en bij haar als moeder.

De meeste verhaaltjes zijn heel geschikt om voor te lezen. In de klas zijn ze bovendien te gebruiken om bepaalde thema’s op luchtige wijze onder de aandacht te brengen.

Als aanvulling op de verhaaltjes geeft Esther van Efferen-Wiersma, orthopedagoog en verbonden aan de CED-Groep te Rotterdam een opsomming van een aantal belangrijke aandachtspunten voor kinderen met adhd. Met praktische tips adviseert zij hoe in bepaalde situaties te handelen.

Voor Astrid van Tilborg vormden de verhalen in dit boek een inspiratiebron voor haar unieke en grappige tekeningen. Astrid werkte als leerkracht in het basisonderwijs. Nu is ze werkzaam in het praktijkonderwijs. Voorbeeldillustratie: Juf Baarspul.

Vanuit haar ervaring als maatschappelijk werker was Gerdie Verheijden een aantal jaren als docent verbonden aan een Rotterdams ROC. In 2010 behaalde ze haar master Ontwikkelingsgericht Coachen. Zij is als supervisor en trainer verbonden aan het hbo. Gerdie Verheijden heeft een training- en coachingbureau onder de naam ISOS. www.isosprojecten.nl
Contact met deze auteur

Van Gerdie Verheijden Msa verscheen bij BoekenRoute:

“Koen - ik heb geen adhd, want ik ben anders dan Leon”
ingenaaid: € 8,00
De verteller in dit boek is Koen. Koen schetst op humoristische en soms ook...