de boeken van Johannes Moschos:

Contact met deze auteur

Van Johannes Moschos verscheen bij BoekenRoute:

“De Weide”
ingenaaid: € 19,50
Rond 600 reisde Moschos, zelf monnik en kluizenaar, heel Syrië, Palestina en...

 

 

ingezonden mededeling: