de boeken van Gerard Leliefeld:

Geboren in Soest (1947). Hij was zeer verknocht aan zijn geboorteplaats, waar hij een gelukkige kindertijd beleefde. Na het gymnasium a in Hilversum te hebben doorlopen, studeerde hij Nederlandse taal en letterkunde aan de universiteit van Utrecht. Al vóór het behalen van zijn doctoraal examen,trad hij in het voetspoor van zijn vader: hij gaf les in Baarn, Amersfoort, Utrecht en Alkmaar. In 1979 trouwde hij met Ans Spierings, waarna hun dochters Marieke en Anneke werden geboren. In 1982 werd hij tot conrector en enige tijd later tot plaatsvervangend rector in 's-Hertogenbosch benoemd.Om gezondheidsredenen heeft hij zijn actieve loopbaan aan het ROC Koning Willem I College in 2008 beëindigd. Tegenwoordig woont hij, samen met zijn vrouw in 's-Hertogenbosch.

Contact met deze auteur

Van Gerard Leliefeld verscheen bij BoekenRoute:

“Poe in triplo”
paperback/ gebrocheerd: € 13,95
Voor de liefhebbers van de werken van/rond Edgar Allen Poe is dit boek een...

 

“Het filosofisch labyrint”
paperback/ gebrocheerd: € 32,95
Dit boek valt te beschouwen als een vervolg op 'Bilderdijk en de Verlichting'...

 

“Over het leven van een zonderling genie:Mr.Willem Bilderdijk (1814-1831)”
paperback/ gebrocheerd: € 44,95
In het vierde en laatste deel van deze kroniek worden het leven en de werken...

 

“Over het leven van een zonderling genie: Mr.Willem Bilderdijk (1799-1813)”
paperback/ gebrocheerd: € 47,95
In het derde deel van deze kroniek worden het leven en de werken van Bilderdijk opnieuw...

 

“Bilderdijk en de Verlichting”
paperback/ gebrocheerd: € 18,95
Met dezelfde aandacht voor (cultuur)historische details als waarmee hij eerder...

 

“Over het leven van een zonderling genie: Mr.Willem Bilderdijk (1788-1798)”
paperback/ gebrocheerd: € 34,95
Werd eerder de periode 1756-1787 uit Bilderdijks leven beschreven, nu is dat...

 

“Over het leven van een zonderling genie:Mr.Willem Bilderdijk (1756-1787)”
paperback/ gebrocheerd: € 34,95
Na de uitgave van zijn verzamelde gedichten en verhalen en Condities(zonder...

 

“Condities (zonder welke niet) (1993 - 1995) & Berichten uit Berlicum (1995 - 2000)”
paperback/ gebrocheerd: € 27,95
"Condities (zonder welke niet) (1993-1995) & Berichten uit Berlicum (1995-2000)"...

 

“Verzamelde verhalen”
paperback/ gebrocheerd: € 37,50
"Verzamelde verhalen" bevat onder meer verhalen over het moordwapen, een browning,...

 

“Verzamelde gedichten (1981-2008)”
paperback/ gebrocheerd: € 37,50
'Verzamelde gedichten' bevat alle eerder gepubliceerde dichtbundels van Gerard...

 

 

Gerard Leliefeld

ingezonden mededeling: