de boeken van Ad van der Waals:

Ad van der Waals (1946) werkte van 1973 tot 1984 in leidinggevende en directionele functies in het openbare bibliotheekwerk. Van 1984 tot en met 1988 was hij coördinator van het Centraal Orgaan Lectuurvoorziening voor blinden en slechtzienden. Daarna was hij werkzaam in leidinggevende, beleidsmatige en bestuurlijke functies bij organisaties van en voor mensen met een visuele beperking. Sinds 2008 is hij freelance werkzaam op het terrein van bestuurs-en beleidsondersteuning. Dit boek is het vierde dat verschijnt op basis van zijn op eigen initiatief uitgevoerde onderzoek naar de geschiedenis van de gesubsidieerde informatie-en lectuurvoorziening aan blinden en slechtzienden.
Contact met deze auteur

Van Ad van der Waals verscheen bij BoekenRoute:

“Het gesproken dagblad voor blinden en slechtzienden”
paperback/ gebrocheerd: € 14,50
Na een voorbereiding van twee jaar verscheen begin juni 1975 onder de titel...

 

“Muziek lezen met de vingers”
paperback/ gebrocheerd: € 13,95
In de geschiedschrijving van de openbare bibliotheken is er betrekkelijk weinig...

 

“Gewoon anders lezen in de openbare bibliotheek”
paperback/ gebrocheerd: € 22,95
Sinds de start van de blindenbibliotheek in Den Haag in 1891 kent ons land...

 

“Studeren met een visuele beperking”
paperback/ gebrocheerd: € 19,50
In 1961 werd in Amsterdam het Coördinatiecentrum studielectuur voor blinden...

 

“Dan dogge wy it sels”
paperback/ gebrocheerd: € 14,50
Eind van de jaren zestig nam een groepje Friezen het initiatief om Friestalige...

 

 

Ad van der Waals