de boeken van T. E. Holtrop:

Teatse Eeltsje Holtrop (1865-1925) waard berne yn Drylts. Hy waard letter skoalmaster yn syn berteplak. Al op jonge leeftyd hie er niget oan de literatuer yn ferskate talen en dreamde er derfan ienris in grut skriuwer te wurden. Nettsjinsteande syn ienlik bestean en pleage troch dranksucht hat Holtrop in literêre produksje neilitten dy’t de tiid treast blykt te wêzen.
Contact met deze auteur

Van T. E. Holtrop verscheen bij BoekenRoute:

“De wylde boerinne en oar wurk”
paperback/ gebrocheerd: € 16,50; e-Boek (ePub): € 6,50
Boerinne en widdofrou Broersma jout har buorman Lammers blau, in lyts en ûnsjoch...

 

 

T. E. Holtrop