de boeken van Watse Cuperus:

Watse Cuperus (1891-1966) wenne syn hiele libben yn de Noardeasthoeke fan Fryslân. As boere-arbeider, winkelman en letter meteropnimmer ferkearde er mei de gewoane minsken. Hy ûntjoech him ta in sosjaalfielend en striidber folksferteller, dy’t syn skriuwerskip as in ropping en in opdracht beskôge.
Contact met deze auteur

Van Watse Cuperus verscheen bij BoekenRoute:

“Swart mar leaflik”
paperback/ gebrocheerd: € 16,95; e-Boek (ePub): € 7,00
De roman Swart mar leaflik spilet oan ’e Fryske noardkust. Swarte Jantsje hat...

 

 

Watse Cuperus