de boeken van Froukje Annema:

Froukje Annema (1941-1998) folge in oplieding ta beukerliedster en wurke ek yn dat berop. Yn de santiger jierren begûn se koarte ferhalen te publisearjen en sûnt ûntjoech se har ta in alsidich auteur dy’t in grut publyk berikte. Har oeuvre is grut: toanielwurk, kabaretteksten, berneboeken, dichtwurk, seis ferhalebondels en seis romans. Se die ek in protte sjoernalistyk wurk.
Contact met deze auteur

Van Froukje Annema verscheen bij BoekenRoute:

“Sûnder garânsje”
paperback/ gebrocheerd: € 15,50; e-Boek (ePub): € 6,50
Froukje Annema beskriuwt yn Sûnder garânsje it oangripende ferhaal fan Hilda,...

 

 

Froukje Annema