de boeken van Simen de Jong:

Simen de Jong is als zoon van de schrijver E.S. de Jong en huismoeder Trijntje Sterk, de oudste van 8 kinderen geboren te Wanswerd, Friesland. Hij groeide op in Bolsward en ging in Sneek naar het Chr. Lyceum. Hier werd hij van afgestuurd omdat hij niet wilde klikken.
Zo kwam hij op de Kweekschool (1958), de opleiding voor onderwijzers. Deze periode wordt in het keerboek TWEE (Elikser 2010, ISBN 9789089541482) beschreven.
In 1963 moest hij in militaire dienst. Al spoedig bleek hij ongeschikt: hij kon of wilde niet schieten en geen generaal van een soldaat onderscheidden.
Na onderwijs- en hotelwerk in Engeland studeerde hij sociale wetenschappen in Groningen (1964, kandidaats) en Amsterdam (1967, doctoraal).
De Jong was o.a. in dienst bij de alternatieve jeugdzorg en als coördinator voor het vluchtelingenwerk, hij deed onderzoek en journalistiek werk. In 1967 maakte hij een rondreis door Azië. Reisverslagen hierover verschenen in het Friese literaire tijdschrift Ensafh. (Ook op www.ensafh.nl). Nr. 5 2009 Leafde hâldt skoft (Rely Jorritsmaprijs) en nr. 7 2010 Troch it Izeren gerdyn. Zijn reisverhaal Siërra Nirwana (onder S.O., schrijversnaam Simen Oetie) verscheen in Trotwaer/de Moanne, nr 5 2005 en in De lift (2005 ISBN 90-807325-3-2).
Ikel en Kastanje stond in Trotwaer/de Moanne, nr 9 2005.Zijn eerste roman De laatste halte verscheen in vertaling als De lêste halte bij De Fryske Boekeklub (2005 ISBN 9074918999). (oplage 3000, uitverkocht).
Het gewaagd debuut, de parabel Een geur van verlangen (2001, Gooibergpers, ISBN 90-72184-38-6, oplage 800) is een collectors item geworden. De Pion verschijnt in het februarinummer 2010 van Ensafh. Dit overlevingsverhaal kan zowel tot de schaak- als de zeilliteratuur worden gerekend.
Op de website van Ensafh verschijnt dan tevens Kabouters yn Kopenhagen. Dit verhaal gaat over het hilarisch bezoek van de minister van O, O en O van de Oranjevrijstaat aan Denemarken, nu 40 jaren geleden. (Simen de Jong zat voor Amsterdam Kabouterstad tweemaal in de gemeenteraad van Amsterdam.)
Momenteel werkt de schrijver aan het verhaal Belize Blowing.
Contact met deze auteur

Van Simen de Jong verscheen bij BoekenRoute:

“TWEE”
paperback/ gebrocheerd: € 21,00
Deel Klaas Rusticus: Ik stak mijn hand uit naar een boek over vergelijkende...

 

 

Simen de Jong