de boeken van Alain Badiou:

Ethische vraagstukken bepalen meer dan ooit de koers van het politieke en wetenschappelijke debat. Alain Badiou vaagt de gemakzuchtige aannames weg die achter deze ethische trend schuilgaan. Hij hekelt de verschijningsvormen van de ‘ethische ideologie’: de doctrine van de mensenrechten, de ‘humanitaire inmenging’, het slachtofferisme, het cultureel relativisme. Hij betoogt met kracht van argumenten dat een ethiek die uitgaat van een universeel Subject en een evident Kwaad een weerzinwekkende vorm van ‘westerse’ zelfingenomenheid legitimeert.

Behalve een pamflet tegen de heersende ethische doctrine is De ethiek ook een schets van een alternatieve opvatting van het ethische – een ethiek van ‘trouw’ aan ‘waarheden’ (in politiek, kunst, wetenschap of liefde). Badiou pleit voor een bijzondere vorm van universalisme, die vasthoudt aan de idee van het Goede als horizon van de oordeelsvorming en zich verzet tegen het nihilisme van het absolute Kwaad. Het Kwaad – als terreur, verraad of rampzaligheid – kan volgens hem alleen vanuit het streven naar het Goede worden bepaald.

L'éthique is een aanstekelijke denkoefening waarin filosofische vindingrijkheid en politiek engagement elkaar voortdurend aanjagen. Badious werk komt als geroepen om de filosofie te bevrijden uit de impasse van het postmoderne anything goes en om antwoorden te helpen vinden op de politieke vragen van onze tijd.


‘Tegenover de heersende mode van anti- en post-filosofieën, staat De ethiek voor de terugkeer naar een complete filosofie, die met donderend geweld inslaat in het moeras van postmodernistische sofismen en platitudes... Een boek dat zich verzet tegen het diepste wezen van politiek-correcte, ‘radicale’ intellectuelen, dat de basis van hun levenswijze ondermijnt!’ Slavoj Zizek.

‘Eén van de krachtigste stemmen in de hedendaagse Franse filosofie’ Peter Hallward


Contact met deze auteur

Van Alain Badiou verscheen bij BoekenRoute:

“De ethiek”
paperback/ gebrocheerd: € 17,50
Ethische vraagstukken bepalen meer dan ooit de koers van het politieke en...