de boeken van Gerrit L. de Bruijn:

Gerrit de Bruijn raakte al ruim voor zijn puberteit, in de woelige zestiger jaren van de vorige eeuw, verslaafd aan het damspel. Berucht is zijn zakdambordje waarvan de donkere velden dermate zijn weggesleten dat collega-dammers zich hoofdschuddend afwenden als hij het ter analyse opent.
In 1988 verscheen het boek (geschreven met co-auteur Aad Thoen) 'Drie tegen een is gemeen'; deze publicatie beweegt zich door de bijzondere vraagstelling – wat is de invloed van de bordvorm op de uitslag van het eindspel van drie dammen tegen een dam? – op de grens van eindspel en curiosa.
In de jaren negentig publiceerde De Bruijn een serie artikelen over damcuriosa in 'De Problemist'. Vanaf 1997 redigeert hij de eindspelrubriek in dit tweemaandelijks verschijnende tijdschrift.
In 2005 verscheen de studie 'Vijf tegen twee – Eindspelen van vijf stukken tegen twee dammen'.
Contact met deze auteur

Van Gerrit L. de Bruijn verscheen bij BoekenRoute:

“Damspel Kleingoed”
ingenaaid: € 19,90
Dammen is in dit boek spel in de ware zin van het woord, geen kinderspel maar...

 

 

Gerrit L. de Bruijn