de boeken van Arthur Groenewegen:

Arthur Groenewegen is geboren in 1924 in Rotterdam. In 1944 is hij, na enkele niet voortgezette banen - oorlogsomstandigheden! - uitgeweken naar het platteland. Vanaf 1945 werkte hij vijf jaar lang in Britse overheidsdienst als informatie-gaarder in bezet Duitsland. In 1952 ging hij terug naar Rotterdam en nam zijn bankloop-
baan een aanvang. Deze carrière beëindigde hij in 1979 als mede-directielid in een internationaal bankiershuis. Groenewegen heeft samen met zijn vrouw, als pensio-
narissen gewoond in een reeks Franse gemeenten, en zich daar voornamelijk gewijd aan onderzoek in Franse en Nederlandse historische bronnen: archieven, bibliotheken en andere documentatie. Wat hem reeds als bankman bijzonder interesseerde waren de schokken die de relatie tussen die twee naties – Frankrijk en Nederland - in de zeventiende eeuw ondergingen: de één een landmacht, steeds bedacht op uitbreiding van zijn grondgebied, de ander een zeemacht met als ambitie een zo vast mogelijke greep op toenmalige goederenstromen.
De schrijver kan slechts hopen dat zijn roman acceptatie zal vinden bij de lezers in zijn eermalige woonland. En zelfs, dat het tot nader onderzoek van zekere opmerkelijke feiten zal leiden.
Contact met deze auteur

Van Arthur Groenewegen verscheen bij BoekenRoute:

“In het teken van Jozua”
paperback/ gebrocheerd: € 21,50
In deze historische roman belicht schrijver Arthur Groenewegen op meesterlijke...

 

 

Arthur Groenewegen