de boeken van Cor van Nieuwenhoven:

Een geluksvogel, noemt hij zichzelf. Niet dat het geluk Cor van Nieuwenhoven is komen aanvliegen. Hij heeft er hard voor moeten werken. Het kwam niet vanzelf. Jaren was hij werkzaam in het onderwijs. Eerst de vroegere basisschool, later gaf hij les aan pubers en volwassenen. De meeste vormen van onderwijs zijn hem niet vreemd, maar ook het organiseren van reizen of evenementen is hem toevertrouwd.
Sinds geruime tijd geniet hij van een pensioen. Maar ‘achter de geraniums zitten’ is niets voor hem. Al vroeg zat het reizen hem in het bloed. Zo heeft hij nagenoeg alle landen van Europa bezocht.
Na zijn pensionering wilde hij zijn blik verwijden. Hij bezocht Brazilië, Amerika en Canada maar ook diverse landen in het Oostblok meerdere keren. Met de Transsiberië-expres deed hij Rusland, Mongolië en China aan. Verder Indonesië en Australië. Zijn laatste reizen waren door Cambodja en Thailand. Thailand sprak tot zijn verbeelding. De mensen, het landschap en de gebruiken inspireerden hem en zette zijn fantasie aan het werk. Zo ontstond het idee om een boek te schrijven. Dat heeft geresulteerd in ’De jacht op de diamanten’, een boek waaruit zijn kennis over en liefde voor Thailand tot uitdrukking wordt gebracht. Maar ook het avontuurlijke en romantische element ontbreekt niet.
Aan zijn reishonger is nog geen eind gekomen. In de nabije toekomst staan nog meerdere landen op zijn verlanglijst. Ook het schrijven van nog een boek met de Aziatische omgeving staat op zijn verlanglijst.
Contact met deze auteur

Van Cor van Nieuwenhoven verscheen bij BoekenRoute:

“Jacht op de diamanten”
paperback/ gebrocheerd: € 16,50
Op een avond, als Evelien huiswerk zit te maken, komt haar opa Cor, die ze...

 

 

Cor van Nieuwenhoven