de boeken van Marin Terpstra:

Marin Terpstra is universitair docent politieke filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij bestudeert de geschiedenis van de politieke filosofie, in het bijzonder wat betreft het thema van de spanning tussen politiek en religie. Hij heeft bijzondere belangstelling voor het begrip 'politieke theologie' en voor de politieke filosofie van Spinoza (het Theologisch-politiek traktaat) en de plaats daarvan in de geschiedenis van het denken over de politieke betekenis van religie.
Contact met deze auteur

Van Marin Terpstra verscheen bij BoekenRoute:

“Waarom tolerantie niet de hoogste waarde kan zijn”
paperback/ gebrocheerd: € 29,90
Zijn wij intoleranter aan het worden? De gevoeligheid van mensen voor afwijkende...

 

 

Marin Terpstra