de boeken van Gilo Edens:

Gilo Edens is geboren in 1943 in een gehucht bij Hoogeveen en groeide op in Meppel, waar hij ook de HBS bezocht. In 1964 werd hij toegelaten aan de KMA te Breda, alwaar hij 1969 eindexamen deed. Nu volgden lange perioden bij de "troep", achtereenvolgens in Seedorf, Suriname, Ermelo en een korte periode Den Haag, waar hij snel genoeg kreeg van de bureaucratie.
Hij greep de eerste de beste kans aan weg te komen, welke zich voordeed bij de VN als waarnemer in Israël en Egypte. Daarop aansluitend (1979) werd hij met UNIFIL uitgezonden naar Libanon, waar hij een jaar verbleef. Daarna meldde hij zich weer in Seedorf voor drie jaren. Na twee jaar Den Haag werd hij commandant van een Van Heutsz compagnie te Breda met een dienstschema, twee maand op, twee maand af in West-Duitsland teneinde een nucleaire opslagplaats te bewaken. Hierna vertrok hij voor anderhalf jaar naar de Sinaï als detachementscommandant bij een internationale organisatie.Teruggekomen werd hij hoofd sectie verkoop overtollig landmachtmaterieel, na een korte mislukking in een staf te Arnhem.
Hoofd sectie verkoop bracht hem weer in een staf, maar nu toch met de nodige afwisseling, het gaf hem veel inzicht in politieke en ook militaire besluitvorming. Deze periode werd nog onderbroken door een halfjaar EU-monitorschap in Joegoslavië. Na een scheiding in 1996 wilde hij de vleugels weer uitslaan en diende hij nog anderhalf jaar als EU-waarnemer in Joegoslavië en Albanië. In 1998 ging hij met pensioen.
Het viel hem zwaar weer terug te zijn in Nederland, vanwege: regeltjes, bureaucratie, hypocrisie, betweterigheid, te dichtbevolkt, vol. Na een intermezzo van bijna twee jaar Botswana, hertrouwde met een Surinaamse en heeft inmiddels in Suriname zijn draai gevonden.
Contact met deze auteur

Van Gilo Edens verscheen bij BoekenRoute:

“De grenzen van een soldatenleven”
paperback/ gebrocheerd: € 22,50
Gilo Edens wist al vroeg dat hij zijn leven niet wou slijten in de kleine provinciestad...

 

 

Gilo Edens