de boeken van Aurelius Augustinus:

Aurelius Augustinus (354-430)

Aurelius Augustinus (Thagaste, 13 november 354 – Hippo, 28 augustus 430) was priester en bisschop van Hippo, een theoloog en kerkvader.
Augustinus had een niet-christelijke vader en een christelijke moeder. Hij werd in 354 geboren in Thagaste (tegenwoordig Souk-Ahras) en overleed in 430 in Hippo Regius (tegenwoordig Annaba, Algerije). Beide plaatsen lagen in de Romeinse provincie Africa. Hoewel hij was geboren en opgegroeid in deze provincie, was hij geen Africaan. Zijn ouders stamden af van Romeinse kolonisten. Hij zal een paar woorden Berbers hebben gesproken, maar zijn moedertaal was Latijn. Z'n eerste opleiding ontving hij in Thagaste en Madaura; zijn opleiding in de retorica in Carthago. Hij werd in 383 "hoogleraar" in de retorica te Milaan. In zijn studententijd liet hij zich inspireren door verschillende filosofische en religieuze stromingen. Zo werd hij beïnvloed door het neoplatonisme en was hij jarenlang aanhanger van het manicheïsme. In 386 bekeerde hij zich echter tot het christendom. Met Pasen 387 werd hij door Ambrosius, de bisschop van Milaan, gedoopt. Niet lang daarna keerde hij terug naar Africa. In 391 werd hij onverwachts en tegen zijn zin tot priester gewijd in Hippo. Hij werd een bekend predikant (er zijn bijna zeshonderd preken van hem overgeleverd, naar schatting 10% van het totale aantal preken dat hij heeft gehouden), en hij had een grote invloed op de aanhangers van andersdenkende stromingen zoals het manicheïsme, het donatisme en het pelagianisme. Hij was van mening dat allerlei splintergroeperingen met ieder hun eigen visietje de eenheid van de algemene kerk geweld aandeden. Juist de algemene kerk moest ruimte bieden voor iedereen.

In 396 werd hij assistent bisschop van Hippo met het recht op opvolging na de dood van de bisschop. Tot zijn dood in 430 zou hij als bisschop verbonden blijven aan Hippo. Hij bleef een kloosterleven leiden in zijn bisschoppelijk huis.

Augustinus stierf in 430 tijdens het beleg van Hippo door de Vandalen. Van Augustinus wordt gezegd dat hij de bewoners van Hippo aanmoedigde om zich te verzetten tegen de Vandalen, vooral omdat de Vandalen een Ariaanse variant van het christendom aanhingen, die Augustinus als ketters beschouwde.
Contact met deze auteur

Van Aurelius Augustinus verscheen bij BoekenRoute:

“De orde”
gebonden: € 15,90
Vertaling: Cornelis Verhoeven Binnen het gigantische oeuvre van Aurelius...

 

“Psalm tegen de donatisten”
gebonden: € 14,90
Vertaling: Vincent Hunink De kerkvader Aurelius Augustinus (354-430) is...

 

“Het huis op de rots”
gebonden: € 29,90
Vertaling: Hans van Reisen en Leo Wenneker Er is nauwelijks een bijbelgedeelte...

 

“De strijd van een christen”
gebonden: € 19,90
Waarom leven gelovigen toch zo dikwijls in onmin met elkaar? Op deze belangrijke...

 

“Wijsheid van leerlingen”
gebonden: € 17,90
Ik durf niet te liegen tegen gewone mensen met geleerden als rechters erbij!...

 

“Gelukkig leven”
overig audio: € 12,90
Vertaling en ingesproken door: Anke Tigchelaar Annemarie Six-Wienen Joost...

 

“Als korrels tussen kaf”
gebonden: € 27,90
Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in het Noord-Afrikaanse...

 

“God zoeken met de zinnen?”
gebonden: € 24,90
Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door drs. Elly Houtsma, drs....

 

“De weg komt naar u toe”
gebonden: € 37,90
Augustinus (354-430) weet na zestien eeuwen nog menig lezer te boeien. Zijn...

 

“Debatten over God en wereld”
gebonden: € 19,90
Vertaald en toegelicht door Roald Dijkstra en Vincent Hunink Ingeleid door...

 

“Wat kunnen wij voor de doden doen?”
paperback/ gebrocheerd: € 12,90
Omstreeks het jaar 423 schreef Augustinus (354-430) 'De cura pro mortuis gerenda'....

 

“In antwoord op uw vragen”
gebonden: € 19,90
De kerkvader Augustinus (354-430) heeft in zijn lange leven talloze brieven...

 

“Ketters en scheurmakers”
gebonden: € 18,90
In Augustinus' oeuvre is de weerslag van zijn polemische instelling en interesse...

 

“Belijdenissen”
gebonden: € 39,90
De Belijdenissen van Augustinus (354-430) worden algemeen gezien als een hoogtepunt...

 

“Liegen en leugens”
gebonden: € 21,90
vertaald en toegelicht door Vincent Hunink ingeleid door Paul van Geest Mag...

 

“Goed onderwijs”
paperback/ gebrocheerd: € 18,90
Wat moet je beginners vertellen over de christelijke leer? Hoe houd je er zelf...

 

“De goede geur van Christus: preken over heiligen”
gebonden: € 44,90
Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Arie Akkermans, Elisabeth...

 

“Geef mij te drinken”
gebonden: € 49,90
Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hans Tevel en Hans...

 

“Handboek Latijn”
paperback/ gebrocheerd: € 14,90
Op naam van Augustinus (354-430) bestaat een kort traktaat over Latijnse grammatica....

 

“Van aangezicht tot aangezicht”
paperback/ gebrocheerd: € 40,00
Vooral in de steden Hippo Regius en Carthago was Augustinus actief als predikant...

 

“Vier evangelisten, een evangelie”
gebonden: € 44,90
Waarom heeft Jezus niet zelf een evangelie geschreven? En als die taak aan...

 

“Brood om van te leven”
gebonden: € 49,90
"Wie anders voedt ook nu de hele wereld dan Hij die uit een paar korrels hele...

 

“Belijdenissen”
paperback/ gebrocheerd: € 24,90
Als Augustinus (354-430) een paar jaar bisschop van Hippo Regius in Noord-Afrika...

 

“Leven in hoop”
gebonden: € 32,90
Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in Noord-Afrika de geloofsgemeenschap...

 

“Stratenmakers en brugwachters”
gebonden: € 46,90
Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in het Noord-Afrikaanse...

 

“Geloof is het begin”
gebonden: € 34,90
Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in Noord-Afrika de geloofsgemeenschap...

 

“Schatkamer van het geloof”
gebonden: € 89,90
Ingeleid, vertaald en van aantekeningen vorzien door drs. Joost van Neer, Martijn...

 

“Over de psalmen”
gebonden: € 24,90
Zijn hele leven is Augustinus (354-430) bezig geweest met zijn geliefde psalmen....

 

“Onze wereld in wording”
gebonden: € 29,90
"In het begin schiep God de hemel en de aarde." In die woorden herkennen vele...

 

“Bidden met je handen”
gebonden: € 39,90
Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in Noord-Afrika de geloofsgemeenschap...

 

“Huis van barmhartigheid”
gebonden: € 44,90
Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in Noord-Afrika de geloofsgemeenschap...

 

 

Aurelius Augustinus