de boeken van Marcel de Kort:

Contact met deze auteur

Van Marcel de Kort verscheen bij BoekenRoute:

“Tussen patiënt en delinquent”
ingenaaid: € 39,00
De enorme professionele belangstelling voor de naar schatting 23.000 hard-drugsverslaafden...

 

 

ingezonden mededeling: