de boeken van Etty Kuiper:

Etty Kuiper (1942, Luinjeberd, bij Heerenveen) volgde na de lagere school en 3 jaar Rijks HBS, de N xx opleiding in Haren, Groningen. Hierna werkte zij drie jaar in een huis voor moeilijk opvoedbare jongeren in Groningen.
In 1966 trouwde ze en verhuisde naar Gorredijk, waar zij vier kinderen kreeg. In de avonduren gaf ze opvoedingsvoorlichting. Ook gaf ze een aantal uren les aan de huishoudschool van dit dorp.
Na een scheiding In 1976 studeerde ze in de avonduren pedagogiek.
In 1980 verhuisde ze met haar tweede man en de kinderen naar Leeuwarden. Eerst gaf ze les aan een huishoudschool in Franeker, enkele jaren later werd ze aangenomen in het MBO-onderwijs en gaf ze les in psychologie, pedagogiek en methodiek.
Haar vijfde kind werd in 1985 geboren. Een paar jaar later studeerde ze af aan de universiteit te Groningen en verdiepte zich in leerstoornissen bij jongeren. Met haar eigen praktijk voor jongeren met leer- en gedragsproblemen stopte ze in 1992 i.v.m. haar scheiding. Tot 2005 bleef zij werkzaam in het MBO-onderwijs, en helpt zo nu en dan nog jongeren met het leren studeren.
Contact met deze auteur

Van Etty Kuiper verscheen bij BoekenRoute:

“Geschonden leven”
paperback/ gebrocheerd: € 22,95
'Ik voel mij niet thuis op deze wereld en hoor hier niet. Alles is zo onwezenlijk....

 

 

Etty Kuiper