de boeken van B.S. Hempenius-van Dijk:


Contact met deze auteur

Van B.S. Hempenius-van Dijk verscheen bij BoekenRoute:

“Hof van Friesland”
ingenaaid: € 15,00
Van 1515 tot 1811 was het Hof van Friesland de hoogste rechterlijke instantie...

 

“Archief Hof van Friesland”
gebonden: € 19,00
Op 25 juli 1499 stelde hertog Albrecht van Saksen in Leeuwarden een college...