de boeken van E. Huizenga:


Contact met deze auteur

Van E. Huizenga verscheen bij BoekenRoute:

“Het Weense arteshandschrift”
gebonden: € 69,00
Onder Nederlandse mediëvisten wordt dit verzamelhandschrift inmiddels beschouwd...

 

“Een nuttelike practijke van cirurgien”
ingenaaid: € 49,00
Iedere middeleeuwer die van de geneeskunde zijn beroep had gemaakt - van doctor...

 

“Tussen autoriteit en empirie”
gebonden: € 59,00
In de in het Middelnederlands geschreven chirurgische werken vermengen zich...

 

“Een wereld van kennis”
ingenaaid: € 19,00
Dat er in de Middeleeuwen veel mooie verhalen geschreven werden, mag wel alom...

 

“Een wereld van kennis”
ingenaaid: € 19,00
Dat er in de Middeleeuwen veel mooie verhalen geschreven werden, mag wel alom...

 

“Bitterzoete balsem”
ingenaaid: € 10,00
De laatmiddeleeuwse geneeskunde in de Nederlanden kende vele tegenstellingen:...