de boeken van Nico Lettinck:


Contact met deze auteur

Van Nico Lettinck verscheen bij BoekenRoute:

“Praten als Brugman”
ingenaaid: € 10,00
De uitdrukking 'praten als Brugman' is ontleend aan de prediker Jan Brugman...

 

“Geschiedbeschouwing en beleving van de eigen tijd in de eerste helft van de twaalfde eeuw”
ingenaaid: € 29,00
Op basis van de teksten van een groep Benedictijner geschiedschrijvers uit...