de boeken van Jeroen Jansen:


Contact met deze auteur

Van Jeroen Jansen verscheen bij BoekenRoute:

“Brevitas”
gebonden: € 90,00
Zuiver poëticale geschriften zijn in de Nederlandstalige renaissance tot circa...

 

“Imitatio”
gebonden: € 49,00
Hoewel iedere literaire schrijver uit de renaissance zich bij het bewerken...

 

“Decorum”
ingenaaid: € 39,00
Geslacht, leeftijd en maatschappelijke positie waren bepalend voor de wijze...

 

“Omnibus idem”
ingenaaid: € 29,00
In 1997 werd herdacht dat de zeventiende-eeuwse schrijver Pieter Corneliszoon...

 

“Van hof tot overheid”
ingenaaid: € 29,00
Schrijvers bestaan bij de gratie van anderen: de theaterdirecteur, boekverkoper,...