de boeken van Manuel Vázquez Montalbán:

Manuel Vázquez Montalbán werd, als zoon van een Galicisch-Andalusische emigrantenfamilie, in 1939 geboren in de Barcelonese volkswijk El Raval. Vanwege de politieke vervolging van zijn ouders groeide hij op bij zijn grootouders. Na het gymnasium studeerde hij literatuurwetenschap en journalistiek aan de Universiteit van Barcelona. Eind jaren vijftig begon hij zijn politieke activiteiten in de Frente de Liberación Popular, een organisatie van de Spaanse Communistische Partij. In 1959 werd hij hiervoor meerdere malen gearresteerd, hetgeen hem niet belette in 1961 toe te treden tot de Partit Socialista Unificat de Catalunya, de Catalaanse zusterorganisatie van de Spaanse communisten. In datzelfde jaar trouwde hij met een politieke geestverwante.

In 1962 werd hij opnieuw gearresteerd en tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld. Na achttien maanden werd hem gratie verleend wegens de dood van Paus Johannes xxiii. Zijn eerste boek, dat hij in gevangenschap had geschreven, verscheen kort daarna. In de loop van de zestiger jaren wijdde Montalbán zich hoofdzakelijk aan de journalistiek, waarbij hij al blijk gaf van zijn grote veelzijdigheid. Hij schreef in het spraakmakende tijdschrift 'Triunfo' politieke en sociologische beschouwingen en maakte naam als publicist over gastronomie en de voetbalsport. Sindsdien heeft hij in nagenoeg alle toonaangevende Spaanse bladen gepubliceerd. Al jarenlang heeft hij een vaste rubriek in het dagblad 'El País'. Hij mag beschouwd worden als een van de meest gezaghebbende hedendaagse Spaanse intellectuelen en als de kroniekschrijver bij uitstek van het huidige Spanje.

Montalbán heeft inmiddels een proza-oeuvre van indrukwekkende omvang opgebouwd. Een belangrijke plaats hierin wordt ingenomen door de literaire detectivereeks rond Pepe Carvalho, waaraan sinds de zeventiger jaren regelmatig een titel wordt toegevoegd. Onder zijn belangrijkste romans buiten de Carvalho-reeks zijn De pianist (al eerder in Nederlandse vertaling verschenen bij uitgeverij Agathon) en Galíndez. In 1992 verscheen van zijn hand de Autobiografie van Generaal Franco, een roman/autobiografie over het leven van Montalbáns grootste vijand. De vertaling hiervan is in het najaar van 1994 verschenen bij Menken Kasander & Wigman Uitgevers. In al deze boeken is steeds een grote betrokkenheid bij de politieke en culturele situatie en de recente Spaanse historie terug te vinden. Een reden waarom zijn werk steeds een verhelderend inzicht geeft in de Spaanse en Catalaanse samenleving.
Manuel Vázquez Montalbán overleed in oktober 2003 op 64 jarige leeftijd.

Het werk van Montalbán is in geheel Europa vertaald en is met verschillende prijzen bekroond in Duitsland (Deutsche Kritiker Preis), Frankrijk en Italië (Recalmare en Raymond Chandler). Voor zijn roman Galíndez ontving hij in 1992 de Europese Literatuurprijs.
Contact met deze auteur

Van Manuel Vázquez Montalbán verscheen bij BoekenRoute:

“Galíndez”
paperback/ gebrocheerd: € 22,00
Deze roman, bekroond met de Europese Literatuurprijs 1992, is door de auteur...

 

“Autobiografie van Generaal Franco”
paperback/ gebrocheerd: € 22,00
In deze roman, die in 1992 verscheen ter gelegenheid van de honderdste geboortedag...

 

 

Manuel Vázquez Montalbán