verrassende boeken - rechtstreeks van de uitgever!

home » uitgevers » Uitgeverij Elikser   gast  [hlWagen]

Uitgeverij Elikser

 

Ossekop 4

8911 LE  Leeuwarden

Nederland

 

tel: 058-2894857

 

website:   www.elikser.nl

 

Elikser is een heilzaam drankje van geheime samenstelling, dat kan helpen bij:
- Het tot stand komen van een manuscript
- Begeleiding van schrijvers
- Uitgave
- Promotie

Elikser geeft boeken uit op het gebied van:
- spiritualiteit
- levensverhalen
- reisverhalen
- romans en verhalenbundels
- Friese literatuur

 

Fondslijst:

G. Willem Abma:

De roekkat


Madama:

Ik ben Maria Hoop


Liesbeth Agelink:

De onderste steen


Dr. Ronald van der Maesen:

Ontmoeting met reïncarnatietherapie


Paulus Akkerman:

Foar de lins
Hessel Ypma
It Freark Jabiks folk


Peter Mak:

Op zoek naar Zerzura


Camus Albert:

De Pest


Fonny Marinus:

Wiegen in de wind


Dante Alighieri:

De godlike komeedzje


Sybrig Martens:

Fleane, fleane, fûgelfrij


Froukje Annema:

Sûnder garânsje


Joop Martin:

Ik wilde mij geborgen weten


AnnemarieA:

Ontsluiting


Jacques Matter:

Saint-Martin, de onbekende filosoof


Hans Appel:

'Gevoelige' innovatie


Servaas Maturbongs:

Doorstart


Diederik van Assenede:

Floaris en Blankefloar


Aggie van der Meer:

De Sneinen
In moaie dei yn ‘e hjerst - Wa rêdt Cesilia Tan
Oerfeart


Albert Aukes:

Spirit en spruitjes


dr. Reinier van Meerten:

De kosmos bestaat uitsluitend uit deeltjes
Gravitation by very small ‘C particles of 0.433 x 10ˉ⁵⁰ kg


Ciska Baar:

Geboortekoorts
Goudvulkaan


Margreet Meijer:

Melodie


Sjoerd D.A. Bakker:

Friezen yn ’e frjemdte


J. Meijering:

Explosief vuurwerk


Sjouke Bakker:

Ibia of Eket
Ibia van Eket


Foekje Meijer-Linstra:

Regenbogen en sterrenlicht


Beda:

Ut Beda syn HEGA


Jehannes van der Meulen:

Fan Harns nei Goutum oer Malta


Roel Beenen:

Albert en Annelies
Erotisch verlangen


Tsjibbe Gearts van der Meulen:

In brulloft yn 'e Wâlden


Tsjalling Beetstra:

Friezen yn ’e frjemdte


Marit van der Meulen:

Reggae in de sneeuw


Christine Béhain:

Een wandeling met mevrouw Socratine


Wim Meyles:

De aard van het beestje
Dierengedoe
Fabeltjesland
Filosofische fabels
Kiddo king
Luchtige fabels
Nederleuks
Psychologische fabels
Satirische fabels
Schertsenderwijs


Reitze Beintema:

Net altyd brandewyn mei rezinen
Niet altijd brandewijn met rozijnen


Hessel Miedema:

Op 'e literêre toer


Ank van Benten:

De vier elementen


Kees Mienis:

Sproetje


David Berceli:

TRE Trauma- en spanningsreducerende oefeningen


Guido van Mierlo:

In de ban van de jaloezie


Wilco Berga:

Hauk en hazze


Miryam:

Orangerie


Roos van den Bergh:

De Geestkracht van het Zijn
Een stem in de ruimte
Geestkracht de Sleutel der Waarheid
Innerlijke verborgenheid
Samen op weg door Niemandsland


Rob Montanus:

De Reis


Saskia Berris:

Suseanne


Thomas More:

Utopia


Wim Beunderman:

De feeks van Montpézat


Bea Moreau:

De Reizende Zon


Diana van Bezouwen:

De babyfoon
Volo Non Valeo


Christopher C. Morgan:

De avonturen van koning Kwak


Cor Bijl:

Zijn: de ideale wereld


Wim van Muiswinkel:

Als het binnenste naar buiten wil


Jetske Bilker:

Imitaasjelear


Gerryt Mulder:

Skeind


Guido Bindels:

De Aphrodite van Santorini
Hille
Onderweg
Teun van Vliet
Tourglorie
Zielensprong


Wilma ter Mull:

De verborgen waarheid achter drie Amerikaanse presidenten
Dimensies achter het bewustzijn
Leven in verbinding met Sophie


Corine Blaauw-Carstens:

Grapjes, gehoord, gezien, gelezen


Aafke N.N.:

Aan het licht


Koos Blummel:

Alles is energie


Anneke N.N.:

Aan het licht


Jan A. Boeijenga:

In alle vrijheid zoeken naar vrijheid
Krater


Anne-Lies N.N.:

Aan het licht


Danielle Boelens:

Lingerie en motorleer


Annemarie N.N.:

Aan het licht


Jack de Boer:

Om het verdwijnpunt


Bernadet N.N.:

Aan het licht


Margreet de Boer:

Zien voorbij de horizon


Christien N.N.:

Aan het licht


Jan den Boer:

De stad is van iedereen


Rikky Nagel:

Neeltsje


Piter Boersma:

It libben sels


Ingrid van Netten:

Hart voor de zaak


Christien Boosten:

Scheppen in liefde


Sabine Hildegard Neuteboom:

Vlinderperspectief


Jan D. Bos:

Onze huid


Cor van Nieuwenhoven:

Jacht op de diamanten


Bard Bothe:

De wereld van Winne


Lea Nieuwpoort:

Het fluisteren van de Aarde


Catrien Bouman:

Het paleis van de stervenden


Christian Oerlemans:

Mannen je sluipmoordenaar heet testosteron
Op weg naar de Noordkaap


Lydia Bouman:

Een echte doorzetter


Simen Oetie:

It libben in dream


Annelies Brakel:

Verbonden in verwondering


Peter Olsthoorn:

De macht van Facebook
De macht van Facebook


Henriette Broekema:

Inanna heerseres van hemel en aarde


Merijn Panhuijsen:

De avonturen van Apestaartje


Isabella Broekhuizen:

Geen haar meer


Heleen Parre:

Energiegevende tekeningen


Abe Brouwer:

De Gouden Swipe


Martinès de Pasqually:

Verhandeling over de Re-Integratie van de wezens


Anke ten Brug:

Verdwaalde tijd


Auck Peanstra:

Sitebuorren, myn eigen paradys


Ruud Bruggeman:

Dit is de weg naar Rome
Onderweg naar de oever van de tijd


Penninc:

De roman fan Walewein


Enno Bruinsma:

De avonturen van Anna, Bas, Kevin en Kukke
De elf opa’s van Tygo
De gouden knikker
De gouden knikkert
De koekoeksklok
De tsien barchjes en de koekoeksklok
De tunnel
De tunnel (Frysk)
Tante Grietje gaat trouwen
Tante Grietje is een heks
Tante Grietje wordt koningin


Jan Piebenga:

Koarte Skiednis fan de Fryske Skriftekennisse


Hanny van Brummen:

Verdwaald in het onderwijs


A. Pilgrim:

Een weeskind


Pyt van der Burg:

Samle fersen


Peter Pilzecker:

Cyrillisch blind


BvPF, Vrouwen van NU:

Een vrouw is meer


Dennis Plantenga:

Zand in je ogen


Meindert Bylsma:

Rys mei rezinen Grôt mei krôde
Shit my mar lek


Harriët Plantinga:

Hart voor de zaak
Onlosmakelijk verbonden


Leen Caboor:

Bali, mango met pit


Reinder Politiek:

Van Blitz tot niets


Geoffrey Chaucer:

De Canterbury Ferhalen


Ype Poortinga:

Elbrich


Guillaume le Clerc:

Fergút


Ype Poortinga:

De ring fan it ljocht


Gadso Coopmans:

Fersen fan en foar Gadso Coopmans


Jan Popkema (red.):

Mei it wiffe skip


Frits Criens:

Verzwegen oorlog


Ell Post:

De tocht door de woestijn


Manja Croiset:

Croisade van een Croiset
Een knipoog in de duisternis
Een traan met een kwinkslag
MC (met Agonie)
Mijn leven achter onzichtbare tralies
Toeschouwer of deelnemer filosoof of zonderling
Wie is die vrouw in de spiegel
Zieleroerselen van een getormenteerd mens


Elske Posthuma:

Cochleaire capriolen


Koen Van der Cruyssen:

De zoo


Erik van Praag:

Voor niets gaat de zon op


Watse Cuperus:

Swart mar leaflik


Marie Louise Prickartz:

Mijn leven met jou


Ben Daeter:

Het klassieke pianorecital


Yvonne Ramerman:

De dans ontsprongen


Gerrit Damsma:

Blinder, hasto de kaktus skeard


Hans Ratsma:

Een droomheld
Een geval van liefde
Een Keulse reis
Verborgen wrok


Oscar David:

Het enneagram in management


Christian Rebisse:

De Rozekruisers Geschiedenis en Mysteriën


Ate de Jong:

Skeind


Ciska Reer:

De ziel in een vreemd land
De ziel in relatie


Gea de Jong-Oud:

Vier vrienden


Alie Reitsma-Ferwerda:

Snorhierren en in sturtsje


De Opperste Raad van de Rozekruisers Orde AMORC:

De Rozekruisers onthullen hun geheim
Rozekruiserswijsheden


Rutger van Reysen:

De Adelaar Leeft


Jean-Michel Defromont:

Strootjes in het zand


Trinus Riemersma:

De Reade Bwarre
Fabryk
Minskrotten, Rotminsken


Jozien Dekker:

Het verhaal van Orlando Zapata, dissident en bevrijder van Cuba


Margaretha Rietveld:

Energetische communicatie
Het denken


Mies Delgorge:

In het spoor van Peer van Molkwerum


Roos Rijnen:

De Reizende Zon


Jan Delwig:

De erfenis van een betwijfelde zekerheid


Rita van Rijnsoever:

Seksuheel


André Dierick:

In ons vak is nooit iets zeker


Remo Rittiner:

Het grote Yogatherapieboek


Hâns Dijk:

Friezen yn ’e frjemdte


Drs. Titus Rivas:

Van en naar het Licht
Wat een stervend brein niet kan


Krista Mirjam Dijkerman:

Varen op je ziel


Rob Romkes:

Pommes, belevenissen van een gitarist


Louis Dijkstra:

Friezen in het jaar 28


Frieda E. Roos-van Hessen:

Leven in de schaduw van de Swastika


Anny Dirven:

Van en naar het Licht
Wat een stervend brein niet kan


Karin Roozemond:

Familiefuik


Janetta Dorothea:

Hoor mij zwijgen


Jan Willem Rozema:

Begin bij Start!


ir. Annemiek Douw:

De ziel in het licht van haar hogere auralagen


Klaas Rusticus:

TWEE


Frans van Dreumel:

Bataljon 1-1 R.I.
We liepen naast de vijand


Antoine de Saint-Exupéry:

De Lytse Prins


Hedwig Duindam:

Schoonheid in schending


Louis Claude de Saint-Martin:

Tableau Naturel


Gilo Edens:

De grenzen van een soldatenleven


Louis-Claude de Saint-Martin:

Ecce homo


Homme Eernstma:

Leafdedea


Louis-Claude de Saint-Martin:

De mens


Natasja Eijskoot:

Drager van SterrenVuur


Berber Santema:

De Blauwe Seilbokse


Jildou Elgersma:

Finzen tusken libben en dea
Lykwicht sykje


Pierre Saraber:

Hakim en zijn vrienden


Joseph J. Ellis:

De Grondleggers


Sjoerd van der Schaaf:

De bijekening
Skiednis fan de Fryske beweging


Eddie Engels:

Hartstocht en jazz (met gratis cd)


Anneke Schaafsma:

Twee mannen


Kurt van Es:

Een leven lang kunst


Freddy Scheltema:

De keet fan Annawâld
De reüny


Ypk fan der Fear:

Eilân fan de silligen
In fatsoenlik famke
Ta him dyn begearte


Maria Scheres:

Balanceren op breuklijnen


Johan Feenstra:

Als Lies er maar bij is
De glimlach van God in een zoektocht naar leven en liefde (herzien)


Michiel Schilhorn van Veen:

Ares


Frederick Feikema Manfred:

De griene ierde


P.G. Schneider:

Op vleugels van mijn ogen


S.K. Feitsma:

Ut ’e ûnderste lagen


Jan Schokker:

De Koalmasaak
De SUC-saak en de bonken fan Brongergea
Djipdún
Lykspul


Jan Folkerts:

Torenval


Willem Schoorstra:

Swarte ingels


Daan Fousert:

Caitlin
Onvermijdelijk
Verdwenen


Fedde Schurer:

De besleine spegel


Johan Frye:

Haven in de mist


Debora M. Sebastiaans:

De onderste steen


Siddharta Gautama:

Tien + één Boeddhistische fabels


Valentino Selva:

Tussen sterren en citroenen


drs. Josette van Geenen-Hustings:

Paradox


Lis Semmelink van Haagen:

Zo wil ik het graag hebben


Hylkje Goïnga:

Frijende kikkerts
Hynstefigen


Periklis Sfyridis:

Een orgaan uit India


Lilian de Graaf:

Zeezout, een geschenk van Poseidon


Hans Siepel:

Bewustzijn, dementie en spiritualiteit
Doornroosje en de Apocalyps in 2012
Stemmen van de ziel


Paul de Graaf:

Zeezout, een geschenk van Poseidon


Rypke Sierksma:

Nestgeur


Douwe de Graaf:

Folgeren


Siewerd:

Is er leven op Pluto of is Pluto gewoon een hond?


Arthur Groenewegen:

In het teken van Jozua


Doeke Sijens:

Sa’n tûzen blauwe skriften


Rob Groenhof:

Eilandroes


Norma G. Sijthof:

Hille


Raoul de Haan:

De Weg van het Blad
Josanna en de Lichtbaluw
Mandala orakelboek
Maya-Priamidemeditatie


Nelly Slits:

Bevallen? Natuurlijk!


Josse de Haan:

Piksjitten op Snyp


Fokke Slootstra:

De krachtige waarheid van Al wat Is


Josse de Haan:

Frozen moonlight yn myn hannen


Tamara Smeding:

Niemand weet hoe laat het is


Huib de Haas van Dorsser:

Het Elfde Licht
Parels in de Hel


Marike Smilde:

Stiefmanagement


John Habets:

Over zelfgemaakte drempels


Rudolf H. Smit:

Wat een stervend brein niet kan


Nyckle J. Haisma:

Peke Donia, de koloniaal
Simmer


Isabella Sophia:

Zielsverbinding


Thomas Hardy:

Tess fan de D'Urbervilles


Danny Span:

Dodenspoor


Frits van den Haspel:

Alzheimer en afscheid


Coco Spijkervet:

Een verhaal van God in 144 liefdevolle channelingen


Peter Hattink:

Hockeyen om het hoofd van de bisschop


Jet Spits:

Sporen van P.W. Janssen


Engelina Hauptmeijer:

De herinnering
Persoonlijke verlossing


Janneke Spoelstra:

Wat ze dan dacht


Margaret Heerink:

De geheime missie van de kinderen van het Licht
De weg terug naar huis


Linda Sprado-Pols:

Op zoek naar mijn vader


Mar van Heezik Meijer:

Lieveling in het Gruwelhuis


Antoine van Staveren:

Bewust-er-zijn met hooggevoeligheid


Ruud Heinsius:

Flarden


Tineke Steenmeijer-Wielenga:

De oare helte


Rachel Helmhout:

Goudentijdskinderen


Charles Steur:

Non-dualistisch christendom


Henriëtte Hemmink:

Eindeloos
Gebonden liefde
Verliefd - verlaten
Vleugels in het gras


Ton Stierhout:

Terug naar Claercamp


Harke Hibma:

Het dorp met de rode toren
Indië moet vrij


Menno D.J. Stom:

Hoe stom kan een mens zijn?


Cindy Hoek:

Fascinerende gekko's


Hen Straver:

De ziel, een oerbesef


Eric Hoekstra:

Leve het populisme/Weg met de Randstad
Lofts, rjochts, lofts, rjochts


Judith Strik:

Buitenspel gezet


Sjoerd P. Hoekstra:

Blijvende sporen


Stefan Stroet:

Van overgewicht naar overgelukkig


Marjolein Hoevenaar:

De onderste steen


Roel de Swart:

Het bauxietcomplot


Cees van den Hof:

De triptiek


Hilda Talsma:

De twadde hûd
Flammen
It geloksbern


Detsje Holtrop:

Tussenkind


D.A. Tamminga:

De boumaster fan de Aldehou


T. E. Holtrop:

De wylde boerinne en oar wurk


André van Teeffelen:

Omroep TOM


Pseudo- Homerus:

De Striid tusken Froasken en Mûzen


Edwin Tekelenburg:

Bureau Druiventak en de Rode Lijst van Einstein
Bureau druiventak en de tocht der tochten


Dorien Hoogerheide:

Liefde voor jezelf


Jaap Tempelman:

De toekomst van vroeger


Maya Hoogveld:

Maya’s reizen over de wereld


Jan Terlouw:

Kening fan Katoaren


Desiree Houben:

Op de golven van de Tzolkin


Piter Terpstra:

Fjouwer minsken yn in stêd


Ulbe van Houten:

De rook fan it lân
De sûnde fan Haitze Holwerda


Joost Theelen:

Gebroken spiegel


Kees Hugenholz:

Zielsgesprekken


Koos Tiemersma:

De ljedder


Tijsine Huisman:

Het vreemde zien


Willem Tjerkstra:

Ridder fan Snits
Ridder fan Snits 2
Ridder fan Snits 3


Frank Hut:

Geen woord


J.R.R. Tolkien:

De Hobbit
Master fan alle Ringen, diel 1


Ingrid Hutter:

Het geheim van een nieuwe wereld


Elisabeth Trum:

Puzzelstukjes van geluk


Jouke Hylkema:

Op 'e kofje yn 'e kosmos


Marianna van Tuinen:

Ando en de gouden bal
De regenboogdolfijn
De vuurdiamant
Hoger en hoger


Paula Irik:

Als het maar echt is
Leestekens


Niek Tweehuijsen:

Strootjes in het zand


Genie Janee:

Orde van de Lotus 1 - De Levenssteen
Orde van de Lotus 2 -Schimmendrift
Orde van de Lotus 3 - Lichtspel


Johan Twilhaar:

Reünie Mariniers 62-1


Els Jansma:

'n Machtig joch


Dineke Uildriks:

Uitgevlogen


Sjak Janssen:

De leegte voorbij


Alien Uitham:

Vitale zestigers


Rob du Jardin:

Binnentún


Christian de Valk:

Dichter op de huid
Lichtscherven


Wietse Jelierse-van der Heide:

Sinneskyn en wetterdrippen


Wieger van der Veen:

Oog voor de natuur


Simen de Jong:

TWEE


Herre Gjerrits van der Veen:

De Kaartlizzer


Wiep-Fenna de Jong:

Het Nonnetje


Tryntsje van der Veer:

Binnentún
Fan binnen út – From within
Oer it wetter


Hoatse de Jong:

Trude


Akky van der Veer:

Swart op wyt


Els de Jong:

De ideale kandidaat


Akky van der Veer:

Brieven oan us mem


Jacques de Jong:

De onderste steen


Adrie van der Ven:

De twaalf tekens
Dynamiek van de chakra's


Murk de Jong:

Twee mannen


Richard Verbrugge:

Anaxia
Hotel Golden Morticum


Sytse Jouta:

Jan Drost, hynders en hynderark


Vercors:

In see fan stilte


Marianne Kammerer:

Tranen als een regenboog


Ria Verdurmen:

Er loopt een Engel op uw pad
Hand in hand op weg
Voetstappen naar het Licht


Sigrid Karssens:

Celestial grounding
Hemels aarden


VSK Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling:

De kracht van spreken


Marja Kema:

Een zwoele vrouw
FF ZNN
Rooie Bokkel


Willem Verf:

In delgeande tiid


Rob Kerkhoven:

Tweeëntwintig kerels


Marijke Verhoeven:

Onder invloed
Onder mijn huid


Jos van Kersbergen:

Met mijn timmermanspotlood op pelgrimage


Sander Videler:

Leef!


J. F. Kielen:

Het Peruvium Project


Henk Vlaming:

Een van ons


Douwe Hermans Kiestra:

De froulju fan de fetweider


Marijke Vonk:

Het Elfde Licht
Parels in de Hel


Bart Kingma:

Griene Simmer


Tjarda Marie Voogt:

De enige normale


Bart Kingma:

Groene Zomer


Vostaert:

De roman fan Walewein


Joost Kist PhD:

Paradigm lost


Vyāsadeva:

Bhagavad Gita


Jan Klaasen:

Europeanen in crisis


Ad van der Waals:

Dan dogge wy it sels
Studeren met een visuele beperking


Tineke Kleij-van den Boomen:

Vertrouwen - Faith


Karin van der Waals:

Cappuccino met karakter


W.K. de Klerk:

Brieven uit Andalusie


Ad van der Waals:

Gewoon anders lezen in de openbare bibliotheek


Jabik Jans Klimstra:

Sibbeltsje


Anne Wadman:

De frou yn ’e flesse
De smearlappen
In bolle yn 'e reak
It kritysk kerwei
Kritysk konfoai
Mei Abraham fûstkje
Oer oarmans en eigen


Simke Kloosterman:

De Hoara's fan Hastings
It Jubeljier


Anthonie van de Wardt:

De laatste opdracht
Lovers' lane


Gerard Knol:

De mentaliteit van Jezus & co
De realiteit van [G?D]


Anthonie van de Wardt:

De vrijwilliger


Reinier Knol:

Ferhalen omme Oldehove
Liwwadden inne olieferf


Jaitsche Wassenaar:

Het pak van mijn vader


Ger de Kok:

De glimlach achter opwindend Thailand
Jonge Einstein, het mysterie van Chichén-Itzá


Netty Way-Jonker:

Alles komt samen


Bart Kok:

De avonturen van Apestaartje
De Permanente Groep


Hâns J. Weijer:

Friezen yn ’e frjemdte


Anna Kokmeijer:

De weg naar het verpleeghuis


Berna Wellen:

Noodzakelijk zwart


Yvon de Koning:

Je eigen stilte


H.G. Wells:

De Tiidmasine


Ouke Kooistra:

Binnentún


H.G. Wells:

De Tiidmasine


Jaap Kooistra:

Melodie van een eiland


Dolf Went:

Albanië Herinneringen 1964-2009 in woord en beeld


Martijn Koolhoven:

April
De blauwe deur
Geluiden en stiltes
Jacht op licht
Karakters


Johan West:

De rechter


Frans Koolhoven:

Verteld zonder woorden


Peter Westdorp:

De Evenin legende I
De Evenin legende II
De Evenin legende III


Verena Koppel:

Heksenspinsels
In het spoor van Peer van Molkwerum


Hans Wiesman:

Dakota Hunter


Manuela Köster:

Tantalus
Tantalus II


Johan van Wijk:

De opdracht
De vlucht
De winstjager
Het Lotensyndicaat


J.G.J. Kuiper:

Het Mierenverhaal


Tine van Wijk:

Ouwerpower


Hillie Kuipers:

Kèlenòh


Aart van Wijk:

The horse of Phaëthon
Verhalen van een dolende wolkenridder


Raphael Kuipers:

De gouden eikel


Jo Wijnen:

Kort van stuk


Hella Kuipers:

Brandsporen


Arend jan Wijnsma:

Mijn laatste verslag


Lieneke van der Kwaak:

Het mysterie rond mijn moeder


Renée Willems:

Het zwaard van glas


Jan van der Laan:

Avonturen achter de zeedijk


Leontien Willemse:

Een huid van rijstpapier


Szymon Laks:

Kapelmeester van Auschwitz


Truus de Witte:

Op een onbekende plaats begraven


Inger van Lamoen-Domisse:

Prentenboek van de Geest
Prentenboek van de Geest


Bas van Woelderen:

Spiritueel Intelligente Materie
Verwezenlijk je levensopdracht


Jara Lee:

Eigen recht
Rechteloos


Marcel Worms:

Blue Notes


Jeltsje Leemburg:

De gouden bân


Jan Wybenga:

Moai waar en lange dagen
Samle wurk Jan Wybenga (twa dielen, mei cd)


R.R.R. van der Leest:

Cap Sud
Komme dy kepers? / Boef fan Rys


Irene Ypenburg:

Vandaag


E. de Leeuw:

Een melodie van de wind


C. van Zeeland:

Een chronologisch vademecum van de Tweede Wereldoorlog


Persbureau Leeuwarden (realisatie):

Koken met De Klaproos


Willem Zeeman:

Sneeuw in Smallingerland


Marlies van Leeuwen:

Het doel van je gevoel


Ton van Zeijst:

De zangen van het wad


Vincense Lelieveld:

Het gevreesde pakje uit Mexico
Ken ik jou uit een vorig leven?
Ontsnapt aan het klooster


Margriet Zoelman:

Langs de rafels van mijn bestaan


Ingrid Lenaerts:

Blijven


Leo Zonneveld:

De terugkeer van het licht


Joy Ligteringen:

De terugkeer van de healers


Arie Zuidersma:

Dromen en geheimen
Dromen en geheimen


Alfred Lord Tennyson:

De fal fan Camelot


Jean-Philippe van der Zwaluw:

Ik kom aan, ik groet opnieuw Erasmus en de Maas
Schepper van het vrijheidsbeeld


Alfred Lord Tennyson:

De val van Camelot


Gerrit Jan Zwier:

Land van grote eenzaamheid


Sylvia Lucia:

De hemel zal het weten
Het spookhotel van Jonkheer Jammie
Raymond Lodge, soldaat van het licht
Verlangen naar mijn tweelingziel