verrassende boeken - rechtstreeks van de uitgever!

home » uitgevers » Uitgeverij Elikser   gast  [hlWagen]

Uitgeverij Elikser

 

Ossekop 4

8911 LE  Leeuwarden

Nederland

 

tel: 058-2894857

 

website:   www.elikser.nl

 

Elikser is een heilzaam drankje van geheime samenstelling, dat kan helpen bij:
- Het tot stand komen van een manuscript
- Begeleiding van schrijvers
- Uitgave
- Promotie

Elikser geeft boeken uit op het gebied van:
- spiritualiteit
- levensverhalen
- reisverhalen
- romans en verhalenbundels
- Friese literatuur

 

Fondslijst:

G. Willem Abma:

De roekkat


Dr. Ronald van der Maesen:

Ontmoeting met reïncarnatietherapie


Liesbeth Agelink:

De onderste steen


Peter Mak:

Op zoek naar Zerzura


Paulus Akkerman:

Foar de lins
Hessel Ypma
It Freark Jabiks folk


Fonny Marinus:

Wiegen in de wind


Camus Albert:

De Pest


Sybrig Martens:

Fleane, fleane, fûgelfrij


Dante Alighieri:

De godlike komeedzje


Joop Martin:

Ik wilde mij geborgen weten


Froukje Annema:

Sûnder garânsje


Jacques Matter:

Saint-Martin, de onbekende filosoof


AnnemarieA:

Ontsluiting


Servaas Maturbongs:

Doorstart


Hans Appel:

'Gevoelige' innovatie


Aggie van der Meer:

De Sneinen
In moaie dei yn ‘e hjerst - Wa rêdt Cesilia Tan
Oerfeart


Diederik van Assenede:

Floaris en Blankefloar


dr. Reinier van Meerten:

De kosmos bestaat uitsluitend uit deeltjes
Gravitation by very small ‘C particles of 0.433 x 10ˉ⁵⁰ kg


Albert Aukes:

Spirit en spruitjes


Margreet Meijer:

Melodie


Ciska Baar:

Geboortekoorts
Goudvulkaan


J. Meijering:

Explosief vuurwerk


Sjoerd D.A. Bakker:

Friezen yn ’e frjemdte


Foekje Meijer-Linstra:

Regenbogen en sterrenlicht


Sjouke Bakker:

Ibia of Eket
Ibia van Eket


Jehannes van der Meulen:

Fan Harns nei Goutum oer Malta


Beda:

Ut Beda syn HEGA


Tsjibbe Gearts van der Meulen:

In brulloft yn 'e Wâlden


Roel Beenen:

Albert en Annelies
Erotisch verlangen


Marit van der Meulen:

Reggae in de sneeuw


Tsjalling Beetstra:

Friezen yn ’e frjemdte


Wim Meyles:

De aard van het beestje
Dierengedoe
Fabeltjesland
Filosofische fabels
Kiddo king
Luchtige fabels
Nederleuks
Psychologische fabels
Satirische fabels
Schertsenderwijs


Christine Béhain:

Een wandeling met mevrouw Socratine


Hessel Miedema:

Op 'e literêre toer


Reitze Beintema:

Net altyd brandewyn mei rezinen
Niet altijd brandewijn met rozijnen


Kees Mienis:

Sproetje


Ank van Benten:

De vier elementen


Guido van Mierlo:

In de ban van de jaloezie


David Berceli:

TRE Trauma- en spanningsreducerende oefeningen


Miryam:

Orangerie


Wilco Berga:

Hauk en hazze


Rob Montanus:

De Reis


Roos van den Bergh:

De Geestkracht van het Zijn
Een stem in de ruimte
Geestkracht de Sleutel der Waarheid
Innerlijke verborgenheid
Samen op weg door Niemandsland


Thomas More:

Utopia


Saskia Berris:

Suseanne


Bea Moreau:

De Reizende Zon


Wim Beunderman:

De feeks van Montpézat


Christopher C. Morgan:

De avonturen van koning Kwak


Diana van Bezouwen:

De babyfoon
Volo Non Valeo


John von Muhlen:

Majoor-arts Tiddo Reddingius in Albanese krijgsdienst


Cor Bijl:

Zijn: de ideale wereld


Wim van Muiswinkel:

Als het binnenste naar buiten wil


Jetske Bilker:

Imitaasjelear


Gerryt Mulder:

Skeind


Guido Bindels:

De Aphrodite van Santorini
Hille
Onderweg
Teun van Vliet
Tourglorie
Zielensprong


Wilma ter Mull:

De verborgen waarheid achter drie Amerikaanse presidenten
Dimensies achter het bewustzijn
Leven in verbinding met Sophie


Corine Blaauw-Carstens:

Grapjes, gehoord, gezien, gelezen


Aafke N.N.:

Aan het licht


Koos Blummel:

Alles is energie


Anneke N.N.:

Aan het licht


Jan A. Boeijenga:

In alle vrijheid zoeken naar vrijheid
Krater


Anne-Lies N.N.:

Aan het licht


Danielle Boelens:

Lingerie en motorleer


Annemarie N.N.:

Aan het licht


Jack de Boer:

Om het verdwijnpunt


Bernadet N.N.:

Aan het licht


Margreet de Boer:

Zien voorbij de horizon


Christien N.N.:

Aan het licht


Jan den Boer:

De stad is van iedereen


Rikky Nagel:

Neeltsje


Piter Boersma:

It libben sels


Ingrid van Netten:

Hart voor de zaak


Christien Boosten:

Scheppen in liefde


Sabine Hildegard Neuteboom:

Vlinderperspectief


Jan D. Bos:

Onze huid


Cor van Nieuwenhoven:

Jacht op de diamanten


Bard Bothe:

De wereld van Winne


Lea Nieuwpoort:

Het fluisteren van de Aarde


Catrien Bouman:

Het paleis van de stervenden


Christian Oerlemans:

Mannen je sluipmoordenaar heet testosteron
Op weg naar de Noordkaap


Lydia Bouman:

Een echte doorzetter


Simen Oetie:

It libben in dream


Annelies Brakel:

Verbonden in verwondering


Peter Olsthoorn:

De macht van Facebook
De macht van Facebook


Henriette Broekema:

Inanna heerseres van hemel en aarde


Merijn Panhuijsen:

De avonturen van Apestaartje


Isabella Broekhuizen:

Geen haar meer


Heleen Parre:

Energiegevende tekeningen


Abe Brouwer:

De Gouden Swipe


Martinès de Pasqually:

Verhandeling over de Re-Integratie van de wezens


Anke ten Brug:

Verdwaalde tijd


Greta Pauw:

Natuurpassie


Ruud Bruggeman:

Dit is de weg naar Rome
Onderweg naar de oever van de tijd


Auck Peanstra:

Sitebuorren, myn eigen paradys


Enno Bruinsma:

De avonturen van Anna, Bas, Kevin en Kukke
De elf opa’s van Tygo
De gouden knikker
De gouden knikkert
De koekoeksklok
De tsien barchjes en de koekoeksklok
De tunnel
De tunnel (Frysk)
Tante Grietje gaat trouwen
Tante Grietje is een heks
Tante Grietje wordt koningin


Penninc:

De roman fan Walewein


Hanny van Brummen:

Verdwaald in het onderwijs


Jan Piebenga:

Koarte Skiednis fan de Fryske Skriftekennisse


Pyt van der Burg:

Samle fersen


A. Pilgrim:

Een weeskind


BvPF, Vrouwen van NU:

Een vrouw is meer


Peter Pilzecker:

Cyrillisch blind


Meindert Bylsma:

Rys mei rezinen Grôt mei krôde
Shit my mar lek


Dennis Plantenga:

Zand in je ogen


Leen Caboor:

Bali, mango met pit


Harriët Plantinga:

Hart voor de zaak
Onlosmakelijk verbonden


Geoffrey Chaucer:

De Canterbury Ferhalen


Reinder Politiek:

Van Blitz tot niets


Guillaume le Clerc:

Fergút


Ype Poortinga:

Elbrich


Gadso Coopmans:

Fersen fan en foar Gadso Coopmans


Ype Poortinga:

De ring fan it ljocht


Frits Criens:

Verzwegen oorlog


Jan Popkema (red.):

Mei it wiffe skip


Manja Croiset:

Croisade van een Croiset
Een knipoog in de duisternis
Een traan met een kwinkslag
MC (met Agonie)
Mijn leven achter onzichtbare tralies
Toeschouwer of deelnemer filosoof of zonderling
Wie is die vrouw in de spiegel
Zieleroerselen van een getormenteerd mens


Ell Post:

De tocht door de woestijn


Koen Van der Cruyssen:

De zoo


Elske Posthuma:

Cochleaire capriolen


Watse Cuperus:

Swart mar leaflik


Erik van Praag:

Voor niets gaat de zon op


Ben Daeter:

Het klassieke pianorecital


Marie Louise Prickartz:

Mijn leven met jou


Gerrit Damsma:

Blinder, hasto de kaktus skeard


Yvonne Ramerman:

De dans ontsprongen


Oscar David:

Het enneagram in management


Hans Ratsma:

Een droomheld
Een geval van liefde
Een Keulse reis
Verborgen wrok


Ate de Jong:

Skeind


Christian Rebisse:

De Rozekruisers Geschiedenis en Mysteriën


Gea de Jong-Oud:

Vier vrienden


Ciska Reer:

De ziel in een vreemd land
De ziel in relatie


De Opperste Raad van de Rozekruisers Orde AMORC:

De Rozekruisers onthullen hun geheim
Rozekruiserswijsheden


Alie Reitsma-Ferwerda:

Snorhierren en in sturtsje


Jean-Michel Defromont:

Strootjes in het zand


Rutger van Reysen:

De Adelaar Leeft


Jozien Dekker:

Het verhaal van Orlando Zapata, dissident en bevrijder van Cuba


Trinus Riemersma:

De Reade Bwarre
Fabryk
Minskrotten, Rotminsken


Mies Delgorge:

In het spoor van Peer van Molkwerum


Margaretha Rietveld:

Energetische communicatie
Het denken


Jan Delwig:

De erfenis van een betwijfelde zekerheid


Roos Rijnen:

De Reizende Zon


André Dierick:

In ons vak is nooit iets zeker


Rita van Rijnsoever:

Seksuheel


Hâns Dijk:

Friezen yn ’e frjemdte


Remo Rittiner:

Het grote Yogatherapieboek


Krista Mirjam Dijkerman:

Varen op je ziel


Drs. Titus Rivas:

Van en naar het Licht
Wat een stervend brein niet kan


Louis Dijkstra:

Friezen in het jaar 28


Rob Romkes:

Pommes, belevenissen van een gitarist


Anny Dirven:

Van en naar het Licht
Wat een stervend brein niet kan


Frieda E. Roos-van Hessen:

Leven in de schaduw van de Swastika


Janetta Dorothea:

Hoor mij zwijgen


Karin Roozemond:

Familiefuik


ir. Annemiek Douw:

De ziel in het licht van haar hogere auralagen


Jan Willem Rozema:

Begin bij Start!


Frans van Dreumel:

Bataljon 1-1 R.I.
We liepen naast de vijand


Klaas Rusticus:

TWEE


Hedwig Duindam:

Schoonheid in schending


Antoine de Saint-Exupéry:

De Lytse Prins


Gilo Edens:

De grenzen van een soldatenleven


Louis Claude de Saint-Martin:

Tableau Naturel


Homme Eernstma:

Leafdedea


Louis-Claude de Saint-Martin:

Ecce homo


Natasja Eijskoot:

Drager van SterrenVuur


Louis-Claude de Saint-Martin:

De mens


Jildou Elgersma:

Finzen tusken libben en dea
Lykwicht sykje


Berber Santema:

De Blauwe Seilbokse


Joseph J. Ellis:

De Grondleggers


Pierre Saraber:

Hakim en zijn vrienden


Eddie Engels:

Hartstocht en jazz (met gratis cd)


Sjoerd van der Schaaf:

De bijekening
Skiednis fan de Fryske beweging


Kurt van Es:

Een leven lang kunst


Anneke Schaafsma:

Twee mannen


Ypk fan der Fear:

Eilân fan de silligen
In fatsoenlik famke
Ta him dyn begearte


Freddy Scheltema:

De keet fan Annawâld
De reüny


Johan Feenstra:

Als Lies er maar bij is
De glimlach van God in een zoektocht naar leven en liefde (herzien)


Maria Scheres:

Balanceren op breuklijnen


Frederick Feikema Manfred:

De griene ierde


Michiel Schilhorn van Veen:

Ares


S.K. Feitsma:

Ut ’e ûnderste lagen


P.G. Schneider:

Op vleugels van mijn ogen


Jan Folkerts:

Torenval


Jan Schokker:

De Koalmasaak
De SUC-saak en de bonken fan Brongergea
Djipdún
Lykspul


Daan Fousert:

Caitlin
Onvermijdelijk
Verdwenen


Willem Schoorstra:

Swarte ingels


Johan Frye:

Haven in de mist


Fedde Schurer:

De besleine spegel


Siddharta Gautama:

Tien + één Boeddhistische fabels


Debora M. Sebastiaans:

De onderste steen


drs. Josette van Geenen-Hustings:

Paradox


Valentino Selva:

Tussen sterren en citroenen


Hylkje Goïnga:

Frijende kikkerts
Hynstefigen


Lis Semmelink van Haagen:

Zo wil ik het graag hebben


Lilian de Graaf:

Zeezout, een geschenk van Poseidon


Periklis Sfyridis:

Een orgaan uit India


Paul de Graaf:

Zeezout, een geschenk van Poseidon


Hans Siepel:

Bewustzijn, dementie en spiritualiteit
Doornroosje en de Apocalyps in 2012
Stemmen van de ziel


Douwe de Graaf:

Folgeren


Rypke Sierksma:

Nestgeur


Arthur Groenewegen:

In het teken van Jozua


Siewerd:

Is er leven op Pluto of is Pluto gewoon een hond?


Rob Groenhof:

Eilandroes


Doeke Sijens:

Sa’n tûzen blauwe skriften


Raoul de Haan:

De Weg van het Blad
Josanna en de Lichtbaluw
Mandala orakelboek
Maya-Priamidemeditatie


Norma G. Sijthof:

Hille


Josse de Haan:

Piksjitten op Snyp


Nelly Slits:

Bevallen? Natuurlijk!


Josse de Haan:

Frozen moonlight yn myn hannen


Fokke Slootstra:

De krachtige waarheid van Al wat Is


Huib de Haas van Dorsser:

Het Elfde Licht
Parels in de Hel


Tamara Smeding:

Niemand weet hoe laat het is


John Habets:

Over zelfgemaakte drempels


Marike Smilde:

Stiefmanagement


Nyckle J. Haisma:

Peke Donia, de koloniaal
Simmer


Rudolf H. Smit:

Wat een stervend brein niet kan


Thomas Hardy:

Tess fan de D'Urbervilles


Isabella Sophia:

Zielsverbinding


Frits van den Haspel:

Alzheimer en afscheid


Danny Span:

Dodenspoor


Peter Hattink:

Hockeyen om het hoofd van de bisschop


Coco Spijkervet:

Een verhaal van God in 144 liefdevolle channelingen


Engelina Hauptmeijer:

De herinnering
Persoonlijke verlossing


Jet Spits:

Sporen van P.W. Janssen


Margaret Heerink:

De geheime missie van de kinderen van het Licht
De weg terug naar huis


Janneke Spoelstra:

Wat ze dan dacht


Mar van Heezik Meijer:

Lieveling in het Gruwelhuis


Linda Sprado-Pols:

Op zoek naar mijn vader


Ruud Heinsius:

Flarden


Antoine van Staveren:

Bewust-er-zijn met hooggevoeligheid


Rachel Helmhout:

Goudentijdskinderen


Tineke Steenmeijer-Wielenga:

De oare helte


Henriëtte Hemmink:

Eindeloos
Gebonden liefde
Verliefd - verlaten
Vleugels in het gras


Charles Steur:

Non-dualistisch christendom


Harke Hibma:

Het dorp met de rode toren
Indië moet vrij


Ton Stierhout:

Terug naar Claercamp


Cindy Hoek:

Fascinerende gekko's


Menno D.J. Stom:

Hoe stom kan een mens zijn?


Eric Hoekstra:

Leve het populisme/Weg met de Randstad
Lofts, rjochts, lofts, rjochts


Hen Straver:

De ziel, een oerbesef


Sjoerd P. Hoekstra:

Blijvende sporen


Judith Strik:

Buitenspel gezet


Marjolein Hoevenaar:

De onderste steen


Stefan Stroet:

Van overgewicht naar overgelukkig


Cees van den Hof:

De triptiek


Roel de Swart:

Het bauxietcomplot


Detsje Holtrop:

Tussenkind


Hilda Talsma:

De twadde hûd
Flammen
It geloksbern


T. E. Holtrop:

De wylde boerinne en oar wurk


D.A. Tamminga:

De boumaster fan de Aldehou


Pseudo- Homerus:

De Striid tusken Froasken en Mûzen


André van Teeffelen:

Omroep TOM


Dorien Hoogerheide:

Liefde voor jezelf


Edwin Tekelenburg:

Bureau Druiventak en de Rode Lijst van Einstein
Bureau druiventak en de tocht der tochten


Maya Hoogveld:

Maya’s reizen over de wereld


Jaap Tempelman:

De toekomst van vroeger


Desiree Houben:

Op de golven van de Tzolkin


Jan Terlouw:

Kening fan Katoaren


Ulbe van Houten:

De rook fan it lân
De sûnde fan Haitze Holwerda


Piter Terpstra:

Fjouwer minsken yn in stêd


Kees Hugenholz:

Zielsgesprekken


Joost Theelen:

Gebroken spiegel


Tijsine Huisman:

Het vreemde zien


Koos Tiemersma:

De ljedder


Frank Hut:

Geen woord


Willem Tjerkstra:

Ridder fan Snits
Ridder fan Snits 2
Ridder fan Snits 3


Ingrid Hutter:

Het geheim van een nieuwe wereld


J.R.R. Tolkien:

De Hobbit
Master fan alle Ringen, diel 1


Jouke Hylkema:

Op 'e kofje yn 'e kosmos


Elisabeth Trum:

Puzzelstukjes van geluk


Paula Irik:

Als het maar echt is
Leestekens


Marianna van Tuinen:

Ando en de gouden bal
De regenboogdolfijn
De vuurdiamant
Hoger en hoger


Genie Janee:

Orde van de Lotus 1 - De Levenssteen
Orde van de Lotus 2 -Schimmendrift
Orde van de Lotus 3 - Lichtspel


Niek Tweehuijsen:

Strootjes in het zand


Els Jansma:

'n Machtig joch


Johan Twilhaar:

Reünie Mariniers 62-1


Sjak Janssen:

De leegte voorbij


Dineke Uildriks:

Uitgevlogen


Rob du Jardin:

Binnentún


Alien Uitham:

Vitale zestigers


Wietse Jelierse-van der Heide:

Sinneskyn en wetterdrippen


Christian de Valk:

Dichter op de huid
Lichtscherven


Simen de Jong:

TWEE


Wieger van der Veen:

Oog voor de natuur


Wiep-Fenna de Jong:

Het Nonnetje


Herre Gjerrits van der Veen:

De Kaartlizzer


Hoatse de Jong:

Trude


Tryntsje van der Veer:

Binnentún
Fan binnen út – From within
Oer it wetter


Els de Jong:

De ideale kandidaat


Akky van der Veer:

Swart op wyt


Jacques de Jong:

De onderste steen


Akky van der Veer:

Brieven oan us mem


Murk de Jong:

Twee mannen


Adrie van der Ven:

De twaalf tekens
Dynamiek van de chakra's


Sytse Jouta:

Jan Drost, hynders en hynderark


Richard Verbrugge:

Anaxia
Hotel Golden Morticum


Marianne Kammerer:

Tranen als een regenboog


Vercors:

In see fan stilte


Sigrid Karssens:

Celestial grounding
Hemels aarden


Ria Verdurmen:

Er loopt een Engel op uw pad
Hand in hand op weg
Voetstappen naar het Licht


Marja Kema:

Een zwoele vrouw
FF ZNN
Rooie Bokkel


VSK Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling:

De kracht van spreken


Rob Kerkhoven:

Tweeëntwintig kerels


Willem Verf:

In delgeande tiid


Jos van Kersbergen:

Met mijn timmermanspotlood op pelgrimage


Marijke Verhoeven:

Onder invloed
Onder mijn huid


J. F. Kielen:

Het Peruvium Project


Sander Videler:

Leef!


Douwe Hermans Kiestra:

De froulju fan de fetweider


Henk Vlaming:

Een van ons


Bart Kingma:

Griene Simmer


Marijke Vonk:

Het Elfde Licht
Parels in de Hel


Bart Kingma:

Groene Zomer


Tjarda Marie Voogt:

De enige normale


Joost Kist PhD:

Paradigm lost


Vostaert:

De roman fan Walewein


Jan Klaasen:

Europeanen in crisis


Vyāsadeva:

Bhagavad Gita


Tineke Kleij-van den Boomen:

Vertrouwen - Faith


Ad van der Waals:

Dan dogge wy it sels
Studeren met een visuele beperking


W.K. de Klerk:

Brieven uit Andalusie


Karin van der Waals:

Cappuccino met karakter


Jabik Jans Klimstra:

Sibbeltsje


Ad van der Waals:

Gewoon anders lezen in de openbare bibliotheek


Simke Kloosterman:

De Hoara's fan Hastings
It Jubeljier


Anne Wadman:

De frou yn ’e flesse
De smearlappen
In bolle yn 'e reak
It kritysk kerwei
Kritysk konfoai
Mei Abraham fûstkje
Oer oarmans en eigen


Gerard Knol:

De mentaliteit van Jezus & co
De realiteit van [G?D]


Anthonie van de Wardt:

De laatste opdracht
Lovers' lane


Reinier Knol:

Ferhalen omme Oldehove
Liwwadden inne olieferf


Anthonie van de Wardt:

De vrijwilliger


Ger de Kok:

De glimlach achter opwindend Thailand
Jonge Einstein, het mysterie van Chichén-Itzá


Jaitsche Wassenaar:

Het pak van mijn vader


Bart Kok:

De avonturen van Apestaartje
De Permanente Groep


Netty Way-Jonker:

Alles komt samen


Anna Kokmeijer:

De weg naar het verpleeghuis


Hâns J. Weijer:

Friezen yn ’e frjemdte


Yvon de Koning:

Je eigen stilte


Berna Wellen:

Noodzakelijk zwart


Ouke Kooistra:

Binnentún


H.G. Wells:

De Tiidmasine


Jaap Kooistra:

Melodie van een eiland


H.G. Wells:

De Tiidmasine


Martijn Koolhoven:

April
De blauwe deur
Geluiden en stiltes
Jacht op licht
Karakters


Dolf Went:

Albanië Herinneringen 1964-2009 in woord en beeld


Frans Koolhoven:

Verteld zonder woorden


Johan West:

De rechter


Verena Koppel:

Heksenspinsels
In het spoor van Peer van Molkwerum


Peter Westdorp:

De Evenin legende I
De Evenin legende II
De Evenin legende III


Manuela Köster:

Tantalus
Tantalus II


Hans Wiesman:

Dakota Hunter


J.G.J. Kuiper:

Het Mierenverhaal


Johan van Wijk:

De opdracht
De vlucht
De winstjager
Het Lotensyndicaat


Hillie Kuipers:

Kèlenòh


Tine van Wijk:

Ouwerpower


Raphael Kuipers:

De gouden eikel


Aart van Wijk:

The horse of Phaëthon
Verhalen van een dolende wolkenridder


Hella Kuipers:

Brandsporen


Jo Wijnen:

Kort van stuk


Lieneke van der Kwaak:

Het mysterie rond mijn moeder


Arend jan Wijnsma:

Mijn laatste verslag


Jan van der Laan:

Avonturen achter de zeedijk


Renée Willems:

Het zwaard van glas


Szymon Laks:

Kapelmeester van Auschwitz


Leontien Willemse:

Een huid van rijstpapier


Inger van Lamoen-Domisse:

Prentenboek van de Geest
Prentenboek van de Geest


Truus de Witte:

Op een onbekende plaats begraven


Jara Lee:

Eigen recht
Rechteloos


Bas van Woelderen:

Spiritueel Intelligente Materie
Verwezenlijk je levensopdracht


Jeltsje Leemburg:

De gouden bân


Marcel Worms:

Blue Notes


R.R.R. van der Leest:

Cap Sud
Komme dy kepers? / Boef fan Rys


Jan Wybenga:

Moai waar en lange dagen
Samle wurk Jan Wybenga (twa dielen, mei cd)


E. de Leeuw:

Een melodie van de wind


Irene Ypenburg:

Vandaag


Persbureau Leeuwarden (realisatie):

Koken met De Klaproos


Incky van Zanten:

De witte vogel


Marlies van Leeuwen:

Het doel van je gevoel


C. van Zeeland:

Een chronologisch vademecum van de Tweede Wereldoorlog


Vincense Lelieveld:

Het gevreesde pakje uit Mexico
Ken ik jou uit een vorig leven?
Ontsnapt aan het klooster


Willem Zeeman:

Sneeuw in Smallingerland


Ingrid Lenaerts:

Blijven


Ton van Zeijst:

De zangen van het wad


Joy Ligteringen:

De terugkeer van de healers


Margriet Zoelman:

Langs de rafels van mijn bestaan


Alfred Lord Tennyson:

De fal fan Camelot


Leo Zonneveld:

De terugkeer van het licht


Alfred Lord Tennyson:

De val van Camelot


Arie Zuidersma:

Dromen en geheimen
Dromen en geheimen


Sylvia Lucia:

De hemel zal het weten
Het spookhotel van Jonkheer Jammie
Raymond Lodge, soldaat van het licht
Verlangen naar mijn tweelingziel


Jean-Philippe van der Zwaluw:

Ik kom aan, ik groet opnieuw Erasmus en de Maas
Schepper van het vrijheidsbeeld


Madama:

Ik ben Maria Hoop


Gerrit Jan Zwier:

Land van grote eenzaamheid