Uitgaven over het onderwerp geschiedenis:

Actueel (1870 - heden) (183 titels)
archeologie (2 titels)
oorlog en vrede (37 titels)
oudheid (tot 500) (36 titels)

25 augustus 2016:

“Hof van Friesland”

B.S. Hempenius-van Dijk - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 15,00
Van 1515 tot 1811 was het Hof van Friesland de hoogste rechterlijke instantie...

25 augustus 2016:

“Een man van eer”

Jancko Douwama - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 25,00
In 1523 werd in het dwangslot Vilvoorde bij Brussel de Friese edelman Jancko...

25 augustus 2016:

“'Frappez, frappez toujours!'”

Anneke Linders - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Corry Tendeloo (1897-1956) was zeer actief in de vrouwenbeweging en bereikte...

25 augustus 2016:

“Het visioen van Eijkman”

Maarten van der Linde - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 39,00
Dr. Jo Eijkman (1892-1945) en de Amsterdamse Maatschappij Voor Jongemannen...

25 augustus 2016:

“'Het despotisme der Mathesis'”

D. Beckers - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Nederland speelt geen rol in de historiografie van wiskunde tussen 1750 en...

25 augustus 2016:

“Nuptiality and Fertility”

H.E. Delger - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
At the centre of this study is an enquiry into variations in demographic behaviour...

25 augustus 2016:

“Olijf-Bergh 1609 (2 banden)”

Karel van Mander - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 59,00
Zijn faam dankt Karel van Mander vandaag de dag aan zijn Schilder-Boeck, dat...

25 augustus 2016:

“'Ruggen recht, heren!'”

Alexander van Kessel - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 39,00
Decennialang hebben de Nederlanders zich op het standpunt gesteld dat hun Europese...ingezonden mededeling: