Er zijn 587 uitgaven over het onderwerp geschiedenis:

archeologie (1 titels)
oorlog en vrede (28 titels)
oudheid (tot 500) (21 titels)

30 juli 2015:

“De stedelijke muntslag te Deventer en Nijmegen 1528/43-1591”

S. Gropp - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 27,00
In de Nederlanden lieten naast de landheren ook een aantal kleinere adellijke...

30 juli 2015:

“De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs”

J.W.J. Burgers - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 37,00
De Rijmkroniek van Holland behandelt de geschiedenis van het graafschap Holland...

30 juli 2015:

“De oudste stadsrekeningen van Dordrecht 1283-1287”

J.W.J. Burgers - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 17,00
Stadsrekeningen vormen een belangrijke historische bron. Helaas is van de meeste...

30 juli 2015:

“De oorkonden en de kanselarij van de graven van Henegouwen, Holland en Zeeland”

Valeria van Camp - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 49,00
Terwijl in het verleden de kanselarij van de graven van Holland reeds enige...

30 juli 2015:

“De moord op graaf Floris V”

J.W. Verkaik - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 26,00
De moord op de Hollandse graaf Floris V (27 juni 1296) is talloze malen bezongen,...

28 juli 2015:

“Prelude to Colonialism”

J. van Goor - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 13,00
The end of Dutch colonialism in the East can be clearly defined. But in view...

28 juli 2015:

“Hir es eskriven”

R.H. Bremmer - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 17,00
In het middeleeuwse Friesland, dat zich uitstrekte van de Zuiderzee tot aan...

28 juli 2015:

“Groen van Prinsterer in Europese context”

J. de Bruijn - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 15,00
Groen van Prinsterer (1801-1876) leefde in een tijd die gekenmerkt werd door...ingezonden mededeling: