Uitgaven over het onderwerp geschiedenis:

Actueel (1870 - heden) (227 titels)
archeologie (3 titels)
oorlog en vrede (39 titels)
oudheid (tot 500) (36 titels)

16 februari 2017:

“The Life of Governor Joan Gideon Loten (1710-1789)”

Alexander J.P. Raat - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 79,00
This book details the personal history of Joan Gideon Loten and his professional...

16 februari 2017:

“Vroedvrouwenschool”

Jo Jamar - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 29,00
De R.K. Vereniging Moederschapszorg heeft een lange en roemrijke geschiedenis....

16 februari 2017:

“Pater Ligthart en de zaak Roothaan”

Marc Lindeijer - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 39,00
Vijftig jaar lang streefden de jezuïeten naar de zaligverklaring van hun generaal-overste,...

16 februari 2017:

“Over de grens”

L.J. Dorsman - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 19,00
Sinds haar ontstaan in de twaalfde eeuw is de universiteit een internationale...

16 februari 2017:

“Knooppunt Halbertsma”

Alpita de Jong - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 39,00
Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869), taalgeleerde, Fries schrijver en doopsgezind...

16 februari 2017:

“Sovereignty as Inviolability”

F.-W. Korsten - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Sovereignty is a key issue in the baroque, and especially in the Dutch Republic...

16 februari 2017:

“Vrouwen rondom Huygens”

Els Kloek (red.) - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 25,00
De fameuze secretaris van stadhouder Frederik Hendrik, de dichter, musicus...

16 februari 2017:

“Een stijgende stand met een zinkend land”

B. Wouda - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 19,00
In de jaren 1441-1880 kende polder Nieuw-Reijerwaard vier opeenvolgende waterbeheersingssystemen....ingezonden mededeling: