Er zijn 532 uitgaven over het onderwerp geschiedenis:

archeologie (1 titels)
oorlog en vrede (29 titels)
oudheid (tot 500) (21 titels)

29 mei 2015:

“Baas in eigen boek?”

Hittjo Kruyswijk - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
In deze studie wordt de ontwikkeling geschetst die zich in de Gereformeerde...

29 mei 2015:

“Autobiografie (1778-1854)”

Willem van den Hull - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 47,00
Willem van den Hull, geboren in 1778 te Haarlem, is een van de eerste autobiografen...

29 mei 2015:

“Augustinus en het onderwijs”

V. Hunink - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 11,00
Augustinus is hot. Ook in het Nederland van de eenentwintigste eeuw blijkt...

29 mei 2015:

“Aucassin en Nicolette”

J. C. Szirmai - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 8,00
Aucassin en Nicolette (geschreven omstreeks 1200) is een unieke tekst in de...

28 mei 2015:

“Archeologie van de Tweede Wereldoorlog in Overijssel”

. van Dijk - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 19,00
Vijfenzestig jaar na de Tweede Wereldoorlog stuiten archeologen in Overijssel...

27 mei 2015:

“Alpertus van Metz”

H. van Rij - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 12,00
'Albertus, een monnik uit Metz, schreef voor de bisschop [Burchard van Worms]...

27 mei 2015:

“Afscheid van de wereld”

Boudewijn Donker Curtius - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 17,00
Boudewijn Donker Curtius was een bekend jurist en politicus in de Bataafs-Franse...

27 mei 2015:

“1648 - de Vrede van Munster”

Hugo de Schepper - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 25,00
Op 5 januari 1646 reisden gezantschappen van de zeven Verenigde Provinciën...ingezonden mededeling: