“Lieve Dubenka”

Bohumil Hrabal - Uitgeverij Pegasus
paperback/ gebrocheerd: € 14,50
Drie brieven van Bohumil Hrabal aan 'Miss April', vertaald door Kees Mercks. ...

“Nibelungen”

Bob Olgers - Uitgeverij U2pi BV (JouwBoek.nl)
paperback/ gebrocheerd: € 22,50
Was het Derde Rijk onvermijdelijk en wat zou er gebeurd zijn als...? Dat zijn...

“Een golf van beroering”

Joke Spaans - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 18,00
In het midden van de achttiende eeuw werd Nederland opgeschrikt door een golf...

“Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens”

R. Rasch - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 95,00
Voor onze kennis van de zeventiende-eeuwse Nederlandse cultuur zijn de circa...

“Delflands kaarten belicht”

C.G.D. de Wilt - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 37,00
Het Hoogheemraadschap van Delfland is een overheidsorganisatie die, voorzover...

“De Wynberch des Heren”

G. van der Kooi - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 25,00
In 1534 reisden tal van dopers naar Munster om er de Jongste Dag af te wachten....

“De Teems in brant”

W. van Nispen - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 16,00
De Tweede Engelse Zeeoorlog (1665-1667) hield de gemoederen in de Republiek...

“De fanclub”

G. Tribuson - Uitgeverij KLIN
e-Boek (ePub): € 4,95
Het verhaal draait om een groep mannen van rond de vijftig, rockliefhebbers...

“De stedelijke muntslag te Deventer en Nijmegen 1528/43-1591”

S. Gropp - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 27,00
In de Nederlanden lieten naast de landheren ook een aantal kleinere adellijke...

“De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs”

J.W.J. Burgers - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 37,00
De Rijmkroniek van Holland behandelt de geschiedenis van het graafschap Holland...

“De oudste stadsrekeningen van Dordrecht 1283-1287”

J.W.J. Burgers - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 17,00
Stadsrekeningen vormen een belangrijke historische bron. Helaas is van de meeste...

“De oorkonden en de kanselarij van de graven van Henegouwen, Holland en Zeeland”

Valeria van Camp - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 49,00
Terwijl in het verleden de kanselarij van de graven van Holland reeds enige...

“De moord op graaf Floris V”

J.W. Verkaik - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 26,00
De moord op de Hollandse graaf Floris V (27 juni 1296) is talloze malen bezongen,...

“Prelude to Colonialism”

J. van Goor - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 13,00
The end of Dutch colonialism in the East can be clearly defined. But in view...

“Hir es eskriven”

R.H. Bremmer - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 17,00
In het middeleeuwse Friesland, dat zich uitstrekte van de Zuiderzee tot aan...

“Groen van Prinsterer in Europese context”

J. de Bruijn - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 15,00
Groen van Prinsterer (1801-1876) leefde in een tijd die gekenmerkt werd door...

“Geringde buffels en heren van stand”

D.J. Noordam - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 14,00
Na het Ontzet van Leiden (1574) werd de oude politieke top in Leiden vervangen...

“Een verhaal over Groningen, Drente, Coevorden en allerlei andere zaken onder verschillende Utrechtse”

H. van Rij - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 19,00
Het verhaal dat bekend staat als Narracio de Groninghe is kort samen te vatten...

“Een slaafsch en ongezond bedrijf”

J. Dehe - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 39,00
In 1660 gingen Amsterdam, Hoorn, Edam, Monnickendam en Purmerend een samenwerkingsverband...

“Dit is de pelgrimage van het Heilig Land en daaromtrent”

Ben Wasser - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 27,00
Uit de periode 1450-1650 zijn zo'n dertig reisverslagen van Nederlandse Jeruzalemgangers...

“Delven en slepen”

B. Gales - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 30,00
Delven en slepen beschrijft de ontwikkeling van de techniek en de ontginningsstrategie...

“De Arminiaanse Vredeskerk”

Jacobus Arminius, Simon Episcopius - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 15,00
Aan het eind van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw vlogen Nederlandse...

“De woonplaats van de faam”

Eddy Verbaan - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 35,00
In het zeventiende-eeuwse Nederland verschijnen opmerkelijk veel stadsbeschrijvingen:...

“De rol van schilderkunst in het leven van Constantijn Huygens (1596-1687)”

I. Broekman - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 14,00
Aan de hand van brieven, gedichten en egodocumenten van Constantijn Huygens...